Sobota, 9 grudnia 2023. Imieniny Anety, Leokadii, Wiesława

Trwa przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na przedzamczu zamku w Malborku

2021-11-17 18:32:29 (ost. akt: 2021-11-18 10:22:11)

Muzeum Zamkowe w Malborku rozpoczyna kolejny etap prac budowlanych w ramach trzyletniego projektu „Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych”.

Projekt został bardzo wysoko oceniony przez ekspertów i otrzymał dofinansowanie w wysokości 15 096 969,48 zł z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 2 664 171,09 zł z budżetu państwa.

W dniu 15.10.2021 r. podpisano umowę, której przedmiotem są roboty budowlano-konserwatorskie dla projektu „Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych” realizowanego w ramach Programu Kultura finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa.” Muzeum Zamkowe w Malborku na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć 24.877.309,75 zł brutto.

Termin składania ofert upłynął 25 sierpnia 2021r. Spośród trzech nadesłanych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę BUDKON Sp. z o.o. z Gdańska z którym podpisano umowę.
Przekazanie placu budowy i rozpoczęcie prac odbyło się 27 października 2021 roku.

17 listopada odbyło się spotkanie na terenach Muzeum Zamkowego, podczas którego dyrekcja muzeum przybliżyła założenia projektu oraz zaprezentowało miejsce trwających prac.

Cele projektu:
- Ochrona zachowanych reliktów historycznej zabudowy Przedzamcza
- Udostępnianie Przedzamcza północnego dla zwiedzających
- Stworzenie przestrzeni dostępnych dla mieszkańców Malborka i okolic
- Rozbudowa zaplecza badawczo-naukowego Muzeum Zamkowego w Malborku
- Możliwość podnoszenia kompetencji zespołu pracowników Muzeum
- Poszerzenie oferty edukacyjnej Muzeum

„W 2018 roku wykonaliśmy projekt rewitalizacji całego obszaru Przedzamcza i inaugurowany dziś projekt jest częścią tego przedsięwzięcia. Równolegle do inaugurowanego dziś projektu, będziemy się zajmować kościołem świętego Wawrzyńca, jedną z najważniejszych świątyń znajdujących się na terenie zamku malborskiego, znajdującą się właśnie po zachodniej stronie Przedzamcza, w pobliżu rewitalizowanych budynków, którą chcemy przystosować do celów wystawienniczych. Interdyscyplinarne prace badawcze już trwają, za chwilę przystąpimy do prac konserwatorskich i jeżeli warunki pozwolą, zaadaptujemy to wyjątkowe wnętrze do celów wystawienniczych, przywracając mu historyczne znaczenie i odpowiednią rangę. W ten sposób w 2024 roku, oprócz zaplecza naukowo-badawczego realizowanego w projekcie, który dziś oficjalnie zaczynamy, zyskamy także dodatkową przestrzeń wystawienniczą. Jest to zatem realizacja naszej misji, naszej strategii, którą od 2018 roku wdrażamy, budowania muzeum kompetencji, muzeum spełniającego najwyższe standardy wystawiennicze i konserwatorskie, opartego o wiedzę i badania naukowe. Muzeum, które podnosząc swój poziom również dzieli się tymi kompetencjami z całym otoczeniem i taki właśnie jest ten projekttłumaczy Dyrektor Muzeum Zamkowego dr hab. Janusz Trupinda

„Aktualnie obiekty te od czasu zakończenia działań II wojny światowej pozostają w ruinie i są to jedne z ostatnich niezagospodarowanych budowli na ponad 20-hektarowym terenie zespołu zamku malborskiego. Realizacja prac stanowić będzie zatem kontynuację powojennej odbudowy i zaplanowana została zgodnie z wypracowanymi dotychczas w zespole zamkowym zasadami konserwatorskimi. Zachowane historyczne relikty ścian i sklepień piwnicznych podlegać będą
zachowaniu i pracom konserwatorskim zgodnie z przygotowanym programem. Aby wprowadzić funkcje użytkowe zaprojektowano niezależną konstrukcję, która zachowując zabytkowe relikty umożliwi wprowadzenie kubatury i zadaszenia, odtwarzających historyczne bryły z wykorzystaniem tradycyjnych materiałów budowlanych. Projekt obejmuje również wykończenie wnętrz, wykonanie niezbędnych instalacji i ich przyłączenia do sieci oraz wyposażenie projektowanych w odtwarzanych obiektach pracowni muzealnych w specjalistyczny sprzęt. W odbudowanych budynkach miejsce znajdą pracownie konserwatorskie, pracownia digitalizacji, biblioteka naukowa oraz Centrum badań nad dziedzictwem pokrzyżackim”
- tłumaczyła Agnieszka Kowalska, Koordynator Projektu, Zastępca Dyrektora ds. naukowo-konserwatorskich.

Po zakończeniu projektu, które nastąpi do 30 kwietnia 2024 r. poza uruchomieniem muzealnych pracowni rozpoczęta zostanie realizacja cyklicznego programu kulturalno-edukacyjnego, adresowanego główne do mieszkańców regionu, skupionego na popularyzacji zagadnień związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego dawnego państwa zakonu krzyżackiego. Uruchomione zostaną dwie platformy cyfrowe, prezentujące zasoby Muzeum Zamkowego w Malborku, umożliwiające w szerokim zakresie poznawanie historii i zbiorów.

http://m.82-200.pl/2021/11/orig/zamek-7655.jpg