środa, 22 maja 2024. Imieniny Emila, Neleny, Romy

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Malborku na temat ptasiej grypy

2021-11-17 13:41:42 (ost. akt: 2021-11-17 14:28:02)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Malborku informuje o istnieniu zagrożenia ponownego wystąpienia grypy ptaków w kraju.

Ponadto, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Malborku pragnie przypomnieć, iż nadal obowiązuje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych w wystąpieniem wysoce zjadliwej grupy ptaków z dnia 4 kwietnia 2017 r. (Dz.U. 2017, poz. 7220), którego przepisy muszą być przestrzegane przez wszystkich posiadaczy drobiu.

Szczególnie ostrożnie należy podchodzić do pokątnych ofert sprzedaży ptaków po „okazyjnej cenie” od nieznanych osób. Takie działania są nielegalne. Handel drobiem jest dozwolony tylko w okresie, gdy grypa ptaków na danym obszarze nie występuje, dodatkowo w ściśle wyznaczonych miejscach, wyłącznie od uprawnionych podmiotów i pod nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Zaleca się:
- karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
- przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
- odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;
- przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
- unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
- zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej,
- zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;
- po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;
- używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
- osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu.

ZALECENIA DLA HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
- karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich;
- przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem
- uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem.

DODATKOWE ZALECENIA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII
- słomę, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzymywać w zamkniętych pomieszczeniach, zadaszyć itp.);
- należy regularnie przeglądać wszelkie połączenia i rury (silosy paszowe) pod kątem obecności zanieczyszczeń np. odchodami dzikich ptaków;
- należy eliminować wszelkie możliwe do usunięcia nieszczelności budynków inwentarskich (umieścić siatki w oknach i otworach, zabezpieczyć kominy wentylacyjne);
- nie należy tworzyć sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstwa (np. oczka wodne), a istniejące należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa;
nie należy dokarmiać dzikiego ptactwa na terenie gospodarstwa (usunąć karmniki);
- jeżeli na terenie gospodarstwa znajdują się drzewa owocowe należy jak najczęściej usuwać opadłe owoce.

http://m.82-200.pl/2017/10/orig/plakat-1757.jpg