Sobota, 2 marca 2024. Imieniny Halszki, Heleny, Karola

Umowa na rewitalizację Parku przy Szpitalu Jerozolimskim podpisana

2021-10-29 12:58:22 (ost. akt: 2023-02-17 13:17:42)

W piątek, 29 października br. w siedzibie Urzędu Miasta Malborka została podpisana umowa z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku sp. z o.o. na rewitalizację Parku przy Szpitalu Jerozolimskim. Umowę podpisali ze strony miasta burmistrz Marek Charzewski, ze strony ZGKiM Prezes Zarządu Władysław Krawczyk oraz Wiceprezes Zarządu Andrzej Wrona.

W zakresie zadania pod nazwą, „Rewitalizacja obszaru parkowego z przeznaczeniem na rozwój działalności Inkubatora Kultury w Malborku zaplanowano:

- budowę ciągów pieszo – rowerowych wraz z nowymi nasadzeniami i uporządkowaniem zieleni,
- budowę elementów małej architektury takich jak m.in.: montaż ławek parkowych i dospołecznych,
- budowę lapidarium z ustawieniem tablic nagrobnych na płytach z betonu architektonicznego zgodnie z programem prac konserwatorskich.

Prace przeprowadzone zostaną w ramach projektu „Malbork na „+” – rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1 Kompleksowe Przedsięwzięcia Rewitalizacyjne – Wsparcie Dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


http://m.82-200.pl/2023/02/orig/beznazwy-1-9066.jpg