Sobota, 2 marca 2024. Imieniny Halszki, Heleny, Karola

Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”

2021-10-22 10:52:02 (ost. akt: 2021-10-22 14:42:57)

W związku z otrzymaną w dniu dzisiejszym informacją z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Burmistrz Miasta Malborka informuje o ogłoszonym konkursie grantowym pod nazwą: Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”, którego celem jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

aby dziecko mogło otrzymać w ramach użyczenia sprzęt komputerowy musi spełniać poniższe warunki:
a) zamieszkuje miejscowość lub gminę w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
b) jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości objętej PPGR
c) nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

aby Miasto Malbork mogło aplikować w ww. konkursie
RODZIC/OPIEKUN PRAWNY MUSI ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE, KLAUZULĘ RODO i WYBÓR SPRZĘTU
W URZĘDZIE MIASTA MALBORK,
które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku
Powyższe oświadczenia należy pobrać ze strony i złożyć w Urzędzie Miasta Malbork
(ul. Plac Słowiański 5, 82-200 Malbork),
Biuro Obsługi Interesanta (parter)
w terminie do 28 października 2021 r.

UWAGA!
Złożenie niniejszego oświadczenia nie jest równoznaczne z przyznaniem sprzętu komputerowego.
Informujemy, że złożenie oświadczenia nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą roszczeń.
Przyznanie sprzętu komputerowego nastąpi w przypadku gdy Miasto otrzyma grant.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 55/629-04-86, w godzinach pracy Urzędu.
Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania na gov.pl/cppc/wsparcie-ppgr

Pliki do pobrania:
Informacja o naborze
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Regulamin Konkursu Grantowego
Wybór sprzętu
Wzór oświadczenia rodzica prawnego
Wzór oświadczenia osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu