Wtorek, 23 lipca 2024. Imieniny Sławy, Sławosza, Żelisławy

I sesja IX kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Malborka

2021-10-15 10:40:57 (ost. akt: 2021-10-15 10:45:51)

20 października 2021 roku godz. 14:30 odbędzie się I sesja IX kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Malborka Młodzieżowej Rady Miasta Malborka poniżej porządek obrad.

1. Otwarcie sesji.
2. Ślubowanie radnych.
3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
4. Przyjęcie porządku sesji.
5. Informacja o Młodzieżowej Radzie Miasta Malborka.
6. Wybór przewodniczącego/przewodniczącej Młodzieżowej Rady Miasta
Malborka:
a) wybór Komisji Skrutacyjnej,
b) zgłaszanie kandydatów,
c) przeprowadzanie tajnych wyborów,
d) odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej.
e) wystąpienie wybranego przewodniczącego/przewodniczącej.
7. Wybór dwóch wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady Miasta.
a) wybór Komisji Skrutacyjnej,
b) zgłaszanie kandydatów,
c) przeprowadzanie tajnych wyborów,
d) odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej.
8. Wybór sekretarza Młodzieżowej Rady Miasta.
9. Wybór Komisji Rewizyjnej.
10.Wolne wnioski.
11.Zakończenie sesji.