Sobota, 13 lipca 2024. Imieniny Danieli, Irwina, Małgorzaty

Konsultacje społeczne z NGO

2021-10-14 12:32:40 (ost. akt: 2021-10-14 12:32:50)
logo organizacji pozarządowych z napisem NGO

logo organizacji pozarządowych z napisem NGO

Burmistrz Miasta Malborka ogłosił konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje mają na celu poznanie opinii lub uwag dotyczących projektów „Programu Współpracy Miasta Malbork z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ze sfery pożytku publicznego na rok 2022” oraz „Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Malbork z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ze sfery pożytku publicznego na lata 2022-2025” ..

Konsultacje odbędą się w dniach od 22 do 25 października br. w formie przyjmowania opinii i uwag w wersji papierowej, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

O terminie decyduje data wpływu opinii lub uwagi na adres urzędu lub pocztę elektroniczną.

Szczegółowe informacje wraz z plikami do pobrania.