Niedziela, 14 lipca 2024. Imieniny Kamili, Kamila, Marcelego

Wizyta studyjna uczniów ZSP nr 3 na Uniwersytecie Gdańskim

2021-10-12 14:14:34 (ost. akt: 2021-10-12 14:26:46)
uczniowie przed budynkiem Uniwersytetu Gdańskiego

uczniowie przed budynkiem Uniwersytetu Gdańskiego

Autor zdjęcia: archiwum ZSP nr 3 w Malborku

11 października br. uczniowie klas czwartych kształcący się w zawodach technik logistyk oraz technik spedytor w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 uczestniczyli w wyjeździe na Uniwersytet Gdański w Sopocie, który został zorganizowany w ramach wizyty studyjnej realizowanej dzięki udziałowi szkoły w projekcie „Zostań ZAWODOWCEM”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.3, Edukacja zawodowa Poddziałania 3.3.1 Jakość Edukacji Zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Uczniowie uczestniczyli w wykładzie prowadzonym przez dr Leszka Reszkę – pracownika Katedry Logistyki na Wydziale Ekonomicznym UG, opiekuna Naukowego Koła Logistyki, który zapoznał uczniów z ofertą edukacyjną uczelni, dostosowaną do potrzeb rynku pracy. Wykład był pod hasłem „Od sieciówki do lodówki, czyli o uniwersalności zastosowań logistyki”. Młodzież chętnie pracowała ze smartfonami w aplikacji Menti i odpowiadała na postawione im pytania, prezentując swoje rozwiązania. Wszyscy wykazali się innymi pomysłami omawianego problemu. Misją UG jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr posiadających zarówno wiedzę ogólną, jak i specjalistyczną. Celem istnienia UG jest zapewnienie studentom doskonałych warunków do kształcenia i rozwoju, zarówno w sferze naukowej jak i praktycznej.

Wystąpiła również dr Ewa Ignaciuk – pracownik Katedry Mikroekonomii UG, która opowiadała o Otwartych Wykładach Ekonomicznych, w których mogą uczestniczyć nie tylko uczniowie, studenci, nauczyciele, ale też osoby zainteresowane z zewnątrz. OWE są prowadzone przez doświadczonych wykładowców akademickich, którzy swoją pracę naukowo-dydaktyczną na Wydziale Ekonomicznym łącza niejednokrotnie z praktyką gospodarczą oraz zaangażowaniem w różnych organizacjach, instytucjach i wydarzeniach związanych z propagowaniem wiedzy ekonomicznej, w tym olimpiadach przedmiotowych.

Uczniowie mogli również poznać i posłuchać wypowiedzi 3 studentek, które reprezentowały Naukowe Koło Logistyki. Opowiadały, dlaczego warto być studentem UG, jak się dostać na uczelnię, o możliwości studiowania za granicą. Opowiadały o ,,Piątkach z logistyką” - nowym wydarzeniu Naukowego Koła Logistyki. To cykl wirtualnych spotkań studentów z menedżerami logistyki.

Studia na UG to gwarantowane praktyki w największych korporacjach polskich i zagranicznych, intensywna nauka języków obcych, kadrę stanowią praktycy, programy studiów przygotowane z praktykami biznesu, intensywna współpraca z największymi firmami i przedsiębiorstwami, doskonale przygotowane pracownie, darmowe kursy i szkolenia dla studentów oraz wyjazdy studyjne.

Możliwość uczestniczenia w wizycie studyjnej to wyjątkowa okazja do poszerzenia wiedzy na temat logistyki, ogromna motywacja do rozwoju i zdobywania nowych umiejętności, a także pokazanie młodzieży jakie mają możliwości wyboru studiów w przyszłości.

Wyjazd uważany jest za bardzo udany. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć funkcjonowanie uczelni, która w rankingach edukacyjnych zajmuje wysoką pozycję, zapoznać się z ofertą edukacyjną oraz poznać polskie realia kształcenia. Może w przyszłości ktoś z młodzieży wybierze kierunek studiów na UG?

informacja i zdjęcia: ZSP nr 3 w Malborku