Sobota, 22 stycznia 2022. Imieniny Dominiki, Mateusza, Wincentego

Działa już monitoring podwórek w kwartale ulic Sienkiewicza, Orzeszkowej, Reymonta i Sikorskiego

2021-10-12 09:00:59 (ost. akt: 2021-10-12 09:32:49)

Już niedługo zakończą się prace zagospodarowania przestrzeni podwórek w kwartale ulic Sienkiewicza, Orzeszkowej, Reymonta i Sikorskiego.

W nowym miejscu rekreacji dla mieszkańców wykonane zostały ciągi piesze i pieszo-jezdne. Zbudowany został plac zabaw dla dzieci, siłownia plenerowa, a przestrzeń ozdobiona została licznymi nasadzeniami zieleni. Znajduje się tam również przestrzeń dla psów. Na terenie inwestycji zainstalowano oświetlenie oraz monitoring, który jest już aktywny i działa w ramach miejskiego systemu wizyjnego.

Prace realizowane są w ramach projektu „Malbork na „+” – rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1 Kompleksowe Przedsięwzięcia Rewitalizacyjne – Wsparcie Dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.