Wtorek, 18 czerwca 2024. Imieniny Elżbiety, Marka, Pauli

Przedszkola i szkoły otrzymają wsparcie na zakup nowości wydawniczych

2021-10-11 08:58:46 (ost. akt: 2021-10-11 09:48:05)

Wojewoda Pomorski podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym placówki wychowania przedszkolnego i szkoły w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.” w 2021 roku. Miasto Malbork otrzyma w 2021r. wsparcie finansowe w kwocie 29.680 zł

W ramach tego programu placówki wychowania przedszkolnego mogły wnioskować o wsparcie na zakup nowości wydawniczych, a szkoły o wsparcie na zakup nowości wydawniczych i elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych.

Limit środków finansowych przeznaczonych na realizację programu dla województwa pomorskiego w 2021 roku wynosił 1.217.197 zł. W ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” do Kuratorium Oświaty w Gdańsku wpłynęło za pośrednictwem 106 organów prowadzących łącznie 332 wnioski placówek wychowania przedszkolnego i szkół na kwotę 2.081.225 zł. Wsparcie finansowe w ramach ww. Programu otrzymało 70 organów prowadzących dla 92 placówek wychowania przedszkolnego oraz 122 szkół na łączną kwotę 1.216.320 zł.

Miasto Malbork otrzyma w 2021r. wsparcie finansowe w kwocie 29.680 zł dla następujących placówek:

-Przedszkole nr 5 w Malborku wsparcie finansowe w kwocie 2.880 zł,
-Przedszkole nr 10 w Malborku wsparcie finansowe w kwocie 2.800 zł,
-Szkoła Podstawowa nr 1 w Malborku wsparcie finansowe w kwocie 12.000 zł,
-Szkoła Podstawowa nr 3 w Malborku wsparcie finansowe w kwocie 12.000 zł.

Wsparcie finansowe stanowi 80% wartości zadania, na które składa się również finansowy wkład własny w wysokości co najmniej 20%, który zapewni organ prowadzący w kwocie 7.420 zł.