Sobota, 13 lipca 2024. Imieniny Danieli, Irwina, Małgorzaty

Kolejny budynek zmienia się w ramach programu rewitalizacji "Malbork na +"

2021-09-24 12:49:30 (ost. akt: 2023-02-10 11:19:16)

Dobiegają końca prace rewitalizacyjne budynku przy ulicy Słowackiego 80.

W ramach prac remontowych wykonano renowację elewacji, izolację pionową oraz poziomą oraz rozebrano stare ogrodzenie wokół nieruchomości, które zastąpione zostanie nowym.

Prace dofinansowane są w ramach projektu „Malbork na „+” – rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1 Kompleksowe Przedsięwzięcia Rewitalizacyjne – Wsparcie Dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
http://m.82-200.pl/2021/09/orig/242578279-6107117209361685-3118579031464663134-n-7462.jpg
http://m.82-200.pl/2021/09/orig/242584326-6107116596028413-6359442132921370734-n-7463.jpg

http://m.82-200.pl/2023/02/orig/beznazwy-1-9066.jpg