Sobota, 22 czerwca 2024. Imieniny Pauliny, Sabiny, Tomasza

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy

2021-09-23 14:16:11 (ost. akt: 2021-09-23 14:22:41)

W dniu 22.09.2021 r. miało miejsce pierwsze stacjonarne spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy powiatu malborskiego i sztumskiego.

To pierwsze spotkanie sieci w roku szkolnym 2021/2022. Impreza odbyła się w siedzibie malborskiej fili Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku (Plac Słowiański 5 w Malborku). W spotkaniu wzięło udział 24 nauczycieli. Pani Ewa Sygut przybliżyła nową, drugą już edycje Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Omówiono główne założenia programu oraz wymagania jakie powinny spełnić szkoły i oddziały przedszkolne - by ubiegać się o pieniądze na zakup nowości książkowych poszerzone o możliwość dofinansowania wyposażenia bibliotek.

Pani Agnieszka Predygier wymieniła się doświadczeniami i pomysłami związanymi z nowoczesnymi metodami aktywizującymi w nauczaniu przy wykorzystaniu interaktywnych kart edukacyjnych: Object Viwer, 3D i 4D Smarty, Qviver. Zademonstrowała zaawansowane techniki sprzyjające rozwijaniu kompetencji uczenia się, które mogą być stosowane są zarówno w nauczaniu stacjonarnym jak i on-line. Zaprezentowane narzędzia i programy do grafiki trójwymiarowej służą lepszemu aktywizowaniu uczniów, mobilizują ich w trakcie lekcji, zapewniają udział całej grupy w zajęciach, a także pozwalają utrzymać uwagę uczniów. W dalszej części spotkania omówiono harmonogram działań na Noc Bibliotek 2021. Przedstawiono ofertę szkoleniową dla nauczycieli, tematykę nowych zajęć edukacyjnych dla uczniów oraz możliwości wirtualnej biblioteki publikacji specjalistycznych Ibuk Libra. Odbyła się także prezentacja nowości wydawniczych dostępnych w PBW filii w Malborku. Nauczyciele bibliotekarze dyskutowali nad sposobami podniesienia poziomu czytelnictwa dzieci i młodzieży oraz problemami związanymi z czytelnictwem w okresie pandemii. Uczestnicy sieci wymienili się informacjami, związanymi z bieżącymi zagadnieniami dotyczącymi pracy nauczycieli bibliotekarzy. W związku z zagrożeniem epidemicznym spotkanie odbyło się z zachowaniem reżimu sanitarno-epidemiologicznego.