Wtorek, 25 czerwca 2024. Imieniny Łucji, Witolda, Wilhelma

Środki z rezerwy subwencji oświatowej na działania wspomagające malborskich uczniów

2021-09-20 14:06:14 (ost. akt: 2021-09-20 14:07:11)

Miasto Malbork otrzymało 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 91.000,00 zł na prowadzenie zajęć wspomagających w szkołach prowadzonych przez Miasto Malbork oraz na dofinansowanie w formie dotacji celowej ww. zajęć realizowanych w Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej w Malborku. Wysokość środków, przeznaczonych na finansowanie zajęć wspomagających, ustalono na podstawie informacji o liczbie godzin zajęć wspomagających przekazanych przez szkoły.

Przyznane środki:
1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku - 9 450,00 zł,
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ignacego Krasickiego w Malborku - 13 650,00 zł,
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. 2 Pułku Nocnych Bombowców "Kraków" w Malborku - 11 200,00 zł,
4. Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Unicef w Malborku - 17 850,00 zł,
5. Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Malborku - 6 300,00 zł,
6. Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Malborku - 13 650,00 zł,
7. Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Kazimierza Jagiellończyka w Malborku - 12 600,00 zł,
8. Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Malborku - 6 300,00 zł.

Powyższe kwoty zostały przyznane z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

Zajęcia wspomagające będą prowadzone do dnia 22 grudnia 2021 r.. Dyrektor szkoły poinformuje rodziców uczniów o organizowanych w szkole zajęciach oraz o możliwości uczestnictwa w nich uczniów, wskazując przedmiot lub przedmioty, z których zajęcia wspomagające będą prowadzone, oraz planowane terminy tych zajęć.