Czwartek, 25 kwietnia 2024. Imieniny Jarosława, Marka, Wiki

Miasto Malbork otrzyma wsparcie finansowe na organizację wycieczek szkolnych dla uczniów

2021-09-17 13:59:24 (ost. akt: 2021-09-17 14:09:20)
grafika z napisem Poznaj Polskę

grafika z napisem Poznaj Polskę

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urząd Miasta Malborka informuje, że Miasto Malbork znalazło się na liście wniosków rekomendowanych do dofinansowania w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę” realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

27 sierpnia 2021 r. Minister Edukacji i Nauki poinformował o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”, którego przedmiotem jest wsparcie finansowe organów prowadzących szkoły w zakresie przygotowania i przeprowadzenia w trakcie roku szkolnego wycieczek szkolnych. Zgodnie z zasadami przedsięwzięcia określonymi przez Ministra Edukacji i Nauki dyrektor mógł złożyć dla szkoły maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie wycieczki (jeden wniosek dla klas I-III oraz jeden wniosek dla klas IV-VIII).

Na dofinansowanie przedsięwzięcia w 2021 r. Ministerstwo przewidziało łącznie kwotę 15 mln zł, a nabór wniosków ruszył 6 września 2021 r. i ma być prowadzony w trybie ciągłym do dnia 30 września 2021 r. lub do wyczerpania środków finansowych.

Nauczyciele i dyrektorzy sporządzili w szkołach wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na realizację wycieczek szkolnych i przekazali je do Urzędu Miasta Malborka już do dnia 6 września 2021 r. Z uwagi na to, że o kolejności rozpatrywania wniosków decydowała data wpływu prawidłowo wypełnionego wniosku o dofinansowanie wycieczki w systemie teleinformatycznym, Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urząd Miasta Malborka jeszcze w dniu 6 września 2021 r. złożył wypełniony formularz o wsparcie finansowe.

Dzięki sprawnemu działaniu szkół i urzędu już dzisiaj wiemy, że udało się pozyskać dofinansowanie do wycieczek szkolnych dla wszystkich złożonych wniosków, które z pewnością urozmaicą zajęcia lekcyjne uczniów:
- Szkoły Podstawowej nr 1,
- Szkoły Podstawowej nr 2,
- Szkoły Podstawowej nr 5,
- Szkoły Podstawowej nr 6,
- Szkoły Podstawowej nr 8,
- Szkoły Podstawowej nr 9

Całkowity koszt realizacji wniosku Miasta Malborka zaplanowano na kwotę 130 613 zł, z czego Miastu przyznano dofinansowanie w wysokości 84 414 zł, a kwota 46 199 zł będzie stanowiła wkład własny organu prowadzącego. Miasto Malbork planuje zapewnienie 20% finansowego wkładu własnego dla wszystkich szkół, a kwota przewyższająca 20% finansowego wkładu własnego będzie pokrywana przez wpłaty rodziców dzieci, które będą uczestniczyć w wycieczce.

Wycieczki szkolne będą organizowane po podpisaniu porozumienia pomiędzy Ministrem Edukacji i Nauki, a Burmistrzem Miasta Malborka.