Czwartek, 25 kwietnia 2024. Imieniny Jarosława, Marka, Wiki

Do końca września głosujemy na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022

2021-09-09 10:14:50 (ost. akt: 2021-09-09 10:40:05)
grafika z informacją o Budżecie Obywatelskim 2022

grafika z informacją o Budżecie Obywatelskim 2022

Do końca września br. mieszkańcy Malborka mogą głosować na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022. Do wyboru mają 29 projektów na łączną kwotę 2 635 367,06 zł - 15 Dużych (2 329 777,83 zł) i 14 Małych (305 589,23 zł).

Przypomnijmy, że na zadania tej edycji zaplanowano 500 tys. zł - 400.000 zł na Projekty Duże (do 200.000 zł) i 100.000 zł na Projekty Małe (do 25.000 zł).

Zasady głosowania:
Każdy uprawniony mieszkaniec ma prawo głosować tylko raz.
Karty do głosowania będzie można:

- składać osobiście w Urzędzie Miasta Malborka w Biurze Obsługi Interesanta lub w Centrum Informacji Turystycznej na ul. Kościuszki 54 (karty do pobrania),

- przesłać pocztą na adres Urzędu (pl. Słowiański 5, 82-200 Malbork), przy czym za ważne uznaje się karty, które wpłyną do Urzędu najpóźniej w ostatnim dniu głosowania, nie decyduje data stempla pocztowego,

- elektronicznie - poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zamieszczonego na dedykowanej platformie internetowej

Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku X w kratce obok „Tytułu projektu”. Głos będzie ważny, gdy głosujący wybierze maksymalnie 3 spośród Projektów "Dużych" oraz 3 spośród projektów "Małych" przedstawionych na karcie do głosowania, które jego zdaniem są najważniejsze.

W celu uniemożliwienia kilkukrotnego oddania głosu, osoba głosująca podaje swój numer PESEL.

Osoba, która nie posiada numeru PESEL może oddać swój głos jedynie w formie papierowej, osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Malborka, podając na karcie do głosowania imię, nazwisko i numer dokumentu tożsamości.

Głosowanie w drodze elektronicznej więcej niż jeden raz będzie uniemożliwione przez system informatyczny.

W przypadku braku możliwości ustalenia kolejności wpływu wielu kart jednej osoby wszystkie karty tej osoby stają się nieważne.

Lista projektów zakwalifikowanych do głosowania w ramach BO 2022 (kolejność projektów wybrana w drodze losowania):
Opisy projektów

Projekty Duże
1. Dziedziniec z miejscami parkingowymi i elementami zieleni, Koszt: 165 000 zł
2. "Co nam w duszy gra" warsztaty teatralno-filmowe z Izabellą Miko, Koszt: 200 000 zł
3. Psi Park - budowa ogrodzonych wybiegów z atrakcjami dla psów, Koszt: 200 000 zł
4. Dmuchany park wodny na kąpielisku miejskim, Koszt: 200 000 zł
5. Park na osiedlu „Południe”, Koszt: 140 000 zł
6. Osiedlowe Centrum Aktywności - Osiedle Południe, Koszt: 180 000 zł
7. Park Aktywności Południe, Koszt: 199 777,83 zł
8. Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną, Koszt: 200 000 zł
9. Świetlny tunel - instalacja świątecznej iluminacji, Koszt po weryfikacji: 65 000 zł
10. Oświetlenie ulicy Księżycowej, Koszt: 70 000 zł
11. Modernizacja boiska do piłki ręcznej o nawierzchni asfaltowej, Koszt: 200 000 zł
12. Wykonanie oświetlenia ulicy Sympatycznej, Koszt: 125 000 zł
13. Rozbudowa Street Workout na osiedlu Południe, Koszt: 135 000 zł
14. Integracyjny plac zabaw na Wielbarku, Koszt: 200 000 zł
15. Ławka dla każdego, Koszt: 50 000 zł

Projekty Małe
1. Piłka nożna dla najmłodszych, Koszt: 24 956 zł
2. Wieczorki taneczne w Parku Miejskim - cykl letnich zabaw dla mieszkańców, Koszt: 25 000 zł
3. Budowa bezpiecznego przejścia przez ul. Żeromskiego - wyniesienie wraz z montażem aktywnego znaku, Koszt: 25 000 zł
4. Spotkania astronomiczne na Polanie - obserwacje częściowego zaćmienia Słońca i nie tylko, Koszt: 25 000 zł
5. Malborskie Szanty, Koszt: 24 300 zł
6. Malbork - miasto z sercem!, Koszt: 24 122,38 zł
7. Modernizacja kompleksu sportowego przy SP3, Koszt: 22 500 zł
8. Drugie życie znicza, Koszt: 13 000 zł
9. Biblioteczka pod chmurką, Koszt: 20 000 zł
10. Cztery nowe pojemniki na plastikowe zakrętki na Południu, Czwartakach, Piaskach i w Kałdowie, Koszt: 20 000 zł
11. Rozświetlmy Park Kieszonkowy Południe, Koszt: 10 000 zł
12. Zdrowy rower - montaż stacji naprawczych, Koszt: 22 010,85 zł
13. Letni teatr i kino pod gwiazdami, Koszt: 24 700 zł
14. Instalacja kolejnych figurek "Marianków" na terenie Malborka, Koszt: 25 000 zł