środa, 24 kwietnia 2024. Imieniny Bony, Horacji, Jerzego

60 tys. euro dla ZSP nr 3

2021-09-08 08:02:31 (ost. akt: 2021-09-08 12:04:35)

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku po raz kolejny pozyskał środki unijne ,tym razem 60 371 Euro na realizację mobilności zawodowej uczniów i kadry w ramach projektu Erasmus+ 2021.

We Włoszech w Rimini oraz w Lizbonie w Portugalii, zaplanowano 4-tygodniowe staże dla uczniów kształcących się w zawodach technik organizacji turystyki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk i technik logistyk, natomiast nauczyciele kształcący w branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej będą zdobywali nowe doświadczenia w stolicy Portugalii.

Wysoka jakość projektów mobilności zawodowej, zrealizowanych dotychczas przez ZSP 3 w latach ubiegłych, została doceniona przez Narodową Agencję Erasmus+ i wyróżniona prestiżową Akredytacją Projektów Mobilności Zawodowej. Dzięki temu, szkoła zagwarantowała sobie fundusze na projekty zagranicznych staży dla uczniów i szkoleń dla nauczycieli na kolejne 5 lat.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 stale dąży do poprawy jakości edukacji zawodowej oferowanej uczniom, by jak najlepiej przygotować ich do sprostania oczekiwaniom wymagającego rynku pracy. Pozyskane fundusze pozwolą nie tylko na pełne finansowanie zagranicznych staży i mobilności uczniów, ale także zapewnią uczestnikom kompleksowe przygotowanie przed wyjazdem. Szkoła zorganizuje im zajęcia przygotowania kulturowego, przygotowania językowego w zakresie języka angielskiego, będącego wiodącym językiem stażu oraz zajęcia z pedagogiem.

Czas stażu to nie tylko praca i doświadczenia zawodowe, ale także przygoda z inną kulturą, szansa na poznanie nowych miejsc i ciekawych ludzi – dlatego tak ważne jest właściwe przygotowanie uczniów do wyjazdu, by jak najlepiej potrafili wykorzystać te cztery tygodnie praktyk. Przez cały czas pobytu za granicą uczniom będą towarzyszyli nauczyciele, którzy zapewnią im wsparcie i opiekę. Na miejscu zawsze mogą także liczyć na mentorów z organizacji partnerskich: Casa da Educacao w Portugalii oraz Sistema Turismo we Włoszech, z którymi od kilku lat szkoła realizuje projekty mobilności zawodowej. Czas mobilności zaplanowano tak, by stworzyć uczestnikom odpowiednie warunki kształcenia zawodowego w zagranicznych przedsiębiorstwach, rozwoju kompetencji językowych, społecznych i interpersonalnych oraz osobistych zainteresowań uczestników. Uczestnicy staży otrzymują również potwierdzenia udziału w projekcie i nabytych kompetencji, w postaci certyfikatów, w tym certyfikatów Europass, uznawanych w całej Unii Europejskiej. To ważne by na starcie swojej kariery zawodowej uczniowie mieli się czym pochwalić przed potencjalnymi pracodawcami.

Realizacja projektów staży zagranicznych oraz podnoszenia kwalifikacji kadry, w pełni odpowiada potrzebom kształcenia zawodowego realizowanego przez ZSP Nr 3 oraz Powiat Malborski.