Czwartek, 25 kwietnia 2024. Imieniny Jarosława, Marka, Wiki

We wrześniu głosujemy na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022

2021-08-30 15:11:00 (ost. akt: 2021-08-31 07:43:25)

W maju br. mieszkańcy Malborka składali wnioski do Budżetu Obywatelskiego 2022. Po weryfikacji formalnej i merytorycznej przez Zespół ds. BO oraz odpowiednie Wydziały Urzędu Miasta Malborka do głosowania dopuszczonych zostało 29 projektów na łączną kwotę 2 635 367,06 zł - 15 Dużych (2 329 777,83 zł) i 14 Małych (305 589,23 zł).

Przypomnijmy, że na zadania tej edycji zaplanowano 500 tys. zł - 400.000 zł na Projekty Duże (do 200.000 zł) i 100.000 zł na Projekty Małe (do 25.000 zł).

We wtorek, 7 września br. o godz. 18.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta Malborka (sala 119, I piętro) odbędzie się spotkanie informacyjne z mieszkańcami na temat zgłoszonych projektów i zasad głosowania. W spotkaniu będzie można wziąć udział zarówno osobiście jak i on-line.

Zasady głosowania:

Każdy uprawniony mieszkaniec ma prawo głosować tylko raz.

Karty do głosowania będzie można:
- składać osobiście w Urzędzie Miasta Malborka w Biurze Obsługi Interesanta lub w Centrum Informacji Turystycznej na ul. Kościuszki 54 (karty do pobrania na stronie https://www.cdnbudzet.pl/gminy/malbork/download/7/Karta_do_glosowania.pdf?WRZ9),

- przesłać pocztą na adres Urzędu (pl. Słowiański 5, 82-200 Malbork), przy czym za ważne uznaje się karty, które wpłyną do Urzędu najpóźniej w ostatnim dniu głosowania, nie decyduje data stempla pocztowego,

- elektronicznie - poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zamieszczonego na dedykowanej platformie internetowej https://malbork.budzet-obywatelski.org/glosowanie (link aktywny od 1 września br.).

Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku X w kratce obok „Tytułu projektu”. Głos będzie ważny, gdy głosujący wybierze maksymalnie 3 spośród Projektów "Dużych" oraz 3 spośród projektów "Małych" przedstawionych na karcie do głosowania, które jego zdaniem są najważniejsze.

W celu uniemożliwienia kilkukrotnego oddania głosu, osoba głosująca podaje swój numer PESEL.

Osoba, która nie posiada numeru PESEL może oddać swój głos jedynie w formie papierowej, osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Malborka, podając na karcie do głosowania imię, nazwisko i numer dokumentu tożsamości.

Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1).

Oddanie kart do głosowania w formie papierowej w liczbie większej niż 1 od jednego mieszkańca spowoduje przyjęcie do ustalenia wyników głosowania tylko tej karty do głosowania, która wpłynie do Urzędu Miasta Malborka jako pierwsza. Pozostałe karty oddane przez tę samą osobę uzna się za nieważne.

Oddanie równocześnie głosu na karcie papierowej i karcie przesłanej drogą elektroniczną spowoduje uznanie za ważne tej karty, która wpłynie jako pierwsza.

Głosowanie w drodze elektronicznej więcej niż jeden raz przez tą samą osobę będzie uniemożliwione przez system informatyczny.

W przypadku braku możliwości ustalenia kolejności wpływu wielu kart jednej osoby wszystkie karty tej osoby stają się nieważne.

Lista projektów zakwalifikowanych do głosowania w ramach BO 2022 (kolejność projektów wybrana w drodze losowania):

Projekty Duże

1. Dziedziniec z miejscami parkingowymi i elementami zieleni, Koszt: 165 000 zł
2. "Co nam w duszy gra" warsztaty teatralno-filmowe z Izabellą Miko, Koszt: 200 000 zł
3. Psi Park - budowa ogrodzonych wybiegów z atrakcjami dla psów, Koszt: 200 000 zł
4. Dmuchany park wodny na kąpielisku miejskim, Koszt: 200 000 zł
5. Park na osiedlu „Południe”, Koszt: 140 000 zł
6. Osiedlowe Centrum Aktywności - Osiedle Południe, Koszt: 180 000 zł
7. Park Aktywności Południe, Koszt: 199 777,83 zł
8. Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną, Koszt: 200 000 zł
9. Świetlny tunel - instalacja świątecznej iluminacji, Koszt po weryfikacji: 65 000 zł
10. Oświetlenie ulicy Księżycowej, Koszt: 70 000 zł
11. Modernizacja boiska do piłki ręcznej o nawierzchni asfaltowej, Koszt: 200 000 zł
12. Wykonanie oświetlenia ulicy Sympatycznej, Koszt: 125 000 zł
13. Rozbudowa Street Workout na osiedlu Południe, Koszt: 135 000 zł
14. Integracyjny plac zabaw na Wielbarku, Koszt: 200 000 zł
15. Ławka dla każdego, Koszt: 50 000 zł

Projekty Małe

1. Piłka nożna dla najmłodszych, Koszt: 24 956 zł
2. Wieczorki taneczne w Parku Miejskim - cykl letnich zabaw dla mieszkańców, Koszt: 25 000 zł
3. Budowa bezpiecznego przejścia przez ul. Żeromskiego - wyniesienie wraz z montażem aktywnego znaku, Koszt: 25 000 zł
4. Spotkania astronomiczne na Polanie - obserwacje częściowego zaćmienia Słońca i nie tylko, Koszt: 25 000 zł
5. Malborskie Szanty, Koszt: 24 300 zł
6. Malbork - miasto z sercem!, Koszt: 24 122,38 zł
7. Modernizacja kompleksu sportowego przy SP3, Koszt: 22 500 zł
8. Drugie życie znicza, Koszt: 13 000 zł
9. Biblioteczka pod chmurką, Koszt: 20 000 zł
10. Cztery nowe pojemniki na plastikowe zakrętki na Południu, Czwartakach, Piaskach i w Kałdowie, Koszt: 20 000 zł
11. Rozświetlmy Park Kieszonkowy Południe, Koszt: 10 000 zł
12. Zdrowy rower - montaż stacji naprawczych, Koszt: 22 010,85 zł
13. Letni teatr i kino pod gwiazdami, Koszt: 24 700 zł
14. Instalacja kolejnych figurek "Marianków" na terenie Malborka, Koszt: 25 000 zł

Opisy projektów znajdują się na stronie https://malbork.budzet-obywatelski.org/projekty