Piątek, 2 czerwca 2023. Imieniny Erazma, Marianny, Marzeny

Partnerskie miasto Monheim nad Renem partnerem wystawy o Stalagu XXB

2021-08-23 13:53:33 (ost. akt: 2021-08-23 14:07:38)
goście z Niemiec ze zniczem przy pomniku Stalagu XXB

goście z Niemiec ze zniczem przy pomniku Stalagu XXB

W piątek 20 sierpnia br. w Muzeum Miasta Malborka odbyło się oficjalne otwarcie wystawy "Stalag XX B - historia nieopowiedziana", który funkcjonował w naszym mieście do 1945 r. Partnerem projektu jest partnerskie miasto Monheim nad Renem w Niemczech. Dzięki współpracy udało się pozyskać dofinansowanie w wysokości 20.000 zł od Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na wydanie publikacji na ten temat.

Do Malborka przyjechali wiceburmistrz Lucas Rizze oraz historyk miejski dr Alexander Berner. Obydwaj przemawiali na otwarciu wystawy podkreślając, jak ważne jest zachowanie pamięci o tych tragicznych wydarzeniach. Po otwarciu wystawy wraz z pozostałymi gośćmi zapalili znicze pod Pomnikiem Jeńców Wojennych Stalagu Marienburg XXB na cmentarzu komunalnym.

Przeczytaj przemowę wiceburmistrza Lucasa Rizze
Przeczytaj przemowę historyka miejskiego dr Alexandra Bernera

Przedstawiciele Monheim byli w Malborku po raz pierwszy, dlatego mieli również okazję poznać miasto i zwiedzić zamek oraz wieżę ciśnień. W sobotę wieczorem wzięli udział w koncercie The Polish Tenors u stóp Pałacu Wielkich Mistrzów. Było to dla nich podwójne wydarzenie – z jednej strony piękny muzyczny spektakl, z drugiej ich pierwszy koncert po przerwie związanej z pandemią. Przed odjazdem udali się jeszcze na spacer po Starym Mieście w Gdańsku.

Była to ich pierwsza, ale z pewnością nie ostatnia wizyta w naszym mieście. Dr Berner zajmuje się również badaniem historii zakonu krzyżackiego - z Monheim pochodzi jeden z wielkich mistrzów Winrych von Kniprode - dlatego w czasie wizyty spotkał się z dyrektorem Muzeum Zamkowego dr hab. Januszem Trupindą. Obaj zadeklarowali chęć współpracy przy okazji kolejnych projektów.

Miasta Monheim nad Renem i Malbork nawiązały współpracę partnerską w 2005 r. Od tego czasu zrealizowano szereg wspólnych przedsięwzięć i wymian o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, społecznym, gospodarczym, historycznym itd., w których uczestniczyły urzędy miasta oraz wiele instytucji jak np. szkoły, centra kultury, Rady Gospodarcze, Młodzieżowe Rady Miasta, kluby sportowe, Uniwersytet 3 Wieku, Muzeum Zamkowe.

Dobrą współpracę z samorządem podkreśla fakt, że burmistrz Mohnheim otrzymał w 2018 r. od Rady Miasta Malborka tytuł Honorowego Obywatela Miasta Malborka za szczególne zaangażowanie w nawiązywaniu i pielęgnowaniu kontaktów partnerskich oraz za promocję Malborka w Niemczech.

Zarówno w Monheim nad Renem jak i w Malborku w czasie II wojny światowej przebywali robotnicy przymusowi, delegowani ze stalagów do komand roboczych. Wspólny projekt pozwala na poznanie sposobów przekazywania tej trudnej wiedzy jak również sposobu upamiętnia wydarzeń związanych z wojną i pracą przymusową oraz upamiętniania pamięci robotników przymusowych. W Monheim temat robotników przymusowych jest bardzo mocno eksponowany. Przy domach, w których pracowali, umieszczone zostały kamienie-potykacze z nazwiskami poszczególnych osób. Prowadzony jest również cały szereg działań edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży.

Ważnym aspektem współpracy jest wzajemna promocja projektu i związanych z nim wydarzeń wśród społeczności lokalnych obu miast, a w ramach możliwości również w szerszym zakresie. Te działania pozwolą na jeszcze bardziej efektywne budowanie porozumienia pomiędzy naszymi narodami i obiektywne przekazywanie wiedzy na temat trudnej wspólnej przeszłości.