Sobota, 23 września 2023. Imieniny Bogusława, Liwiusza, Tekli

Budynek Urzędu Miasta Malborka zmienia się dla mieszkańców

2021-08-13 13:09:08 (ost. akt: 2021-08-13 13:58:44)

W tym tygodniu rozpoczęły się prace dostosowujące budynek Urzędu Miasta Malborka do wymogów ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wprowadziła obowiązek dostosowania podmiotów publicznych do jej zapisów. Celem ustawy jest poprawa warunków życia i funkcjonowania obywateli ze szczególnymi potrzebami, którzy są narażeni na marginalizację lub dyskryminację m.in. ze względu na niepełnosprawność lub obniżony poziom sprawności z powodu wieku czy choroby.

Urząd Miasta Malborka dostosowuje się do wymogów ustawy i sukcesywnie realizuje kolejne jej zapisy.

W ramach dostępności cyfrowej strona internetowa Urzędu Miasta Malborka dostosowana została do wymogów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Pozostałe strony deklarują poziom dostępności a ich kolejne odsłony będą dostosowane do wymagań ustawowych.

Realizując zalecenia w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej na stronie internetowej zostały również opublikowane nagrania w polskim języku migowym prezentujące zakresy działalności poszczególnych wydziałów Urzędu.

W zakresie informacyjno-komunikacyjnej i architektonicznej, zlecono wykonawcy dostosowanie budynku i otoczenia Urzędu Miasta. W ramach tego etapu prac w urzędzie pojawią się:
- plany tyflograficzne ( tablice dotykowe) poszczególnych kondygnacji Urzędu Miasta w technologii łączącej czarny druk, brajl oraz elementy wypukłe z czytelną kontrastową grafiką wraz z opisami brajlowskimi. Tablice znajdują się po lewej stronie od wyjścia z widny na każdym korytarzu urzędu.
- przenośną pętlę indukcyjną - urządzenie umożliwiające osobom słabo słyszącym lepszą komunikację w budynku
- nakładki na ostre krawędzie schodów - zewnętrzne i wewnętrzne w kontraście,
- taśmy oznakowania powierzchni szklanych,
- znaczniki YourWay Beacon (w wersji rozbudowanej przy windzie). Elementy systemu sygnalizujące swoją obecność urządzeniom mobilnym z zainstalowaną aplikacją YourWay. Będą służyć jako przewodnik w wygodnym poruszaniu się w nieznanej przestrzeni zamkniętej lub otwartej. Może dostarczać dowolne informacje tekstowe, które telefon odczyta następnie syntetycznym głosem,
- uzupełnienie windy o aplikacje głosową,
- miski z wodą dla psa asystującego przy Biurze Obsługi Interesanta.

Ponadto przeprowadzono szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta Malborka z procedur pisania dokumentów w języku łatwym do czytania. Urząd zapewnia także dostęp alternatywy i możliwość obsłużenia osób ze szczególnymi potrzebami. W przypadku takiego zapotrzebowania zostaną one obsłużone przez pracowników odpowiednich wydziałów .

Dodatkowo od miesiąca września br. będzie możliwość tłumaczenia na polski język migowy rozmowy pracownika magistratu i głuchego petenta. W momencie pojawienia się takiej osoby pracownik urzędu za pomocą komunikatora internetowego wykonuje połączenie z tłumaczem. Stanowisko to będzie się znajdować w Biurze Obsługi Interesanta.

- To pierwszy etap prac dostosowujących Urząd Miasta Malborka do zapisów ustawy. Będziemy sukcesywnie realizować jej zapisy. Mamy nadzieję, że dzięki tym usprawnieniom Urząd i otoczenie będzie jeszcze bardziej dostępny i przyjazdy dla osób ze szczególnymi potrzebami. To nie wymogi, a empatia powinna kierować nami. Dostępność pojmuję jako umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami pełnego uczestnictwa w każdej sferze życia, w sposób samodzielny, na równi z innymi. Każdy ma do tego takie samo prawo. Podnośmy także swoją świadomość, że wszyscy jesteśmy tacy sami , a ta ściana mam nadzieje, już za nami – tak o pracach mówi koordynator ds. dostępności w Urzędzie Miasta Malborka Anna Olkowska-Jacyno