Sobota, 22 czerwca 2024. Imieniny Pauliny, Sabiny, Tomasza

Filmowa promocja Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Malborku

2021-07-30 09:54:32 (ost. akt: 2021-07-30 11:05:35)
Od lewej: Tomasz Ganczewski - Sunparadise, Marek Charzewski - Burmistrz Miasta Malborka oraz Igor Nagraba - Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Od lewej: Tomasz Ganczewski - Sunparadise, Marek Charzewski - Burmistrz Miasta Malborka oraz Igor Nagraba - Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Promocja Malborka to nie tylko promocja turystyczna, ale również inwestycyjna, która ma na celu pokazanie i zareklamowanie firm działających w naszym mieście oraz zachęcenie potencjalnych inwestorów do postawienia właśnie na Malbork.

Doskonałym narzędziem takiej promocji są filmy i spoty pokazujące w pigułce walory danych lokalizacji. Jeden z takich filmów nagrany został w czwartek 29 lipca br. Pokazane w nim będą firmy i tereny inwestycyjne objęte strefą ekonomiczną w Malborku prezentowane przez burmistrza Marka Charzewskiego oraz przedstawicieli Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W Malborku funkcjonuje ponad 4500 podmiotów gospodarczych, a to znaczy, że 9% mieszkańców Malborka to przedsiębiorcy, którzy z powodzeniem realizują swoje cele. Powstające nowe inwestycje z strefie ekonomicznej to efekt współpracy z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz podniesienie jakości obsługi inwestorów w Urzędzie Miasta. Inwestycje na terenach objętych Strefą Ekonomiczną posiadają możliwość zwolnienia z podatku dochodowego od 12 do 15 lat. Inwestorzy mogą liczyć także na zwolnienia lokalne z podatku od nieruchomości do 5 lat dla nowych inwestycji oraz tworzenia nowych miejsc pracy, które udzielane są w Malborku już od roku 2015.

W październiku 2017 roku 49 ha objęto uchwalonym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części miasta Malborka „Strefa Przemysłowa przy ul. Dalekiej” w której znajdują się tereny objęte strefą ekonomiczną.

Malbork to miejsce, w którym wymagane minimalne nakłady inwestycyjne są 10-krotnie mniejsze w porównaniu z nakładami ponoszonymi, np. w Trójmieście (Gdańsk, Sopot, Gdynia).

W ostatnim czasie wydano 2 decyzje w PSSE rozpoczynające budowę zakładów produkcyjnych, w których powstanie kilkadziesiąt nowych miejsc pracy. Wsparciem dla inwestorów jest także Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy Kolegium Nauk Stosowanych w Malborku, kształcąca kadry dla lokalnych firm.