Piątek, 2 czerwca 2023. Imieniny Erazma, Marianny, Marzeny

Konkurs na "Mini granty na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności”

2021-07-28 12:12:58 (ost. akt: 2021-07-28 12:17:57)

Ruszyła pierwsza edycja „Konkursu na mini granty na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności” w województwie pomorskim

W ramach konkursu można pozyskać dofinansowanie w kwocie do 1.000 zł na oddolne działania wolontariackie podejmowane na rzecz dobra wspólnego i lokalnej społeczności oraz rozwój i wzmacnianie własnej aktywności i kompetencji wolontariackich.

Konkurs adresowany jest do wolontariuszy działających na terenie woj. pomorskiego, którzy chcą zrealizować własne pomysły oddolnych działań wolontariackich.

Szczegółowe informacje nt. udziału w konkursie można znaleźć w regulaminie lub uzyskać pod nr tel. 58 772 42 21.

Operatorem konkursu w woj. pomorskim jest Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku, które organizuje konkurs w partnerstwie z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Słupsku i Pomorską Siecią Centrów Organizacji Pozarządowych. Konkurs jest finansowy przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków „Korpusu Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030”.
W jaki sposób można wziąć udział w konkursie?
1. Regulamin konkursu (znajdziecie go w załączniku).
2. Rejestracja w Systemie Obsługi Wolontariatu.
3. Opis swojego pomysłu we wniosku (wzór wniosku w załączniku).
4. Skan wypełnionego i podpisanego wniosku należy wysłać na ks@wolontariatgdansk.pl lub złóżyć wersję papierową w wybranym biurze operatora lub partnerów (lista punktów w zał. nr 6 do regulaminu) w terminie do 9 sierpnia 2021 r..

Dokumenty konkursowe do pobrania


Dodatkowe informacje:
Dodatkowych informacji na temat konkursu i pomoc w wypełnieniu dokumentów można uzyskać u operatora Konkursu:
Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku
tel. 58 772 42 21
e-mail: ks@wolontariatgdansk.pl
Źródło: Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku