Sobota, 2 marca 2024. Imieniny Halszki, Heleny, Karola

Maksymalne dofinansowanie na partnerski projekt transportowy w ramach MOF

2016-11-24 12:00:00 (ost. akt: 2016-12-01 22:54:13)

Kolejny projekt przygotowany w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork-Sztum otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Tym razem jest ono na maksymalnym, 85-procentowym poziomie.

Projekt nosi tytuł "Poprawa dostępności do przystanków transportu zbiorowego poprzez rozbudowę bazy infrastrukturalnej transportu rowerowego stanowiącego dojazd do węzłów i przystanków integracyjnych" i jest projektem partnerskim. Jego liderem jest miasto Malbork, partnerami gmina Malbork i gmina Nowy Staw.

Wartość całego projektu wynosi 14.802.000 zł, w tym dofinansowanie 12.231.000 zł, z tego dla miasta Malborka przypada 8.120.000 zł (w tym dofinansowanie 6.902.300 zł), dla gminy Malbork 2.133.600 zł (w tym dofinansowanie 1. 813.600 zł), a dla gminy Nowy Staw 4.135.400 zł (w tym dofinansowanie 3. 515.100 zł).

Zgodnie z harmonogramem prace mają się rozpocząć w pierwszym kwartale 2017 r. i potrwać do czwartego kwartału 2018 r. W pierwszym etapie opracowana zostanie dokumentacja techniczna, w drugim wykonanie robót budowlano-montażowych.

Projekt ma służyć poprawie dostępności do węzła integracyjnego w Malborku i przystanku zintegrowanego Malbork-Kałdowo oraz poprawie mobilności i zmianie preferencji transportowych. Przedmiotem projektu jest budowa lub przebudowa ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, chodników, budowa elementów uspokojenia ruchu wraz z budową infrastruktury dla rowerów w Malborku oraz urządzeń Bike and Ride , Park and Ride (parkuj rower i jedz) o długości 7,82 km. W gminie Malbork projekt obejmuje budowę ciągu pieszo-rowerowego Malbork-Tragamin o długości 2,80 km w w gminie Nowy Staw budowę ciągu pieszo rowerowego na odcinku Kościeleczki-Tralewo- Nowy Staw o długości 6,34 km.

Szczegółowy zakres prac:

Miasto Malbork
ul. Wybickiego: budowa, przebudowa ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, chodników i parkingu dla samochodów na 10 miejsce,
ul. Konopnickiej: budowa, przebudowa ścieżek rowerowych, elementów uspokojenie ruchu (wyniesionych skrzyżowań, przejść dla pieszych i progów wyspowych) i chodników,
ul. Żelazna: budowa elementów uspokojenie ruchu w postaci progów wyspowych,
ul. Dąbrowskiego, Zieleniecka, Chopina, Toruńska: budowa elementów uspokojenie ruchu (wyniesionych skrzyżowań w obrębie których zostaną wymienione krawężniki i wyremontowane fragmenty chodników, zastosowanie progów wyspowych,
ul. Kochanowskiego, Zakopiańska, Słowackiego: przebudowa chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, elementów uspokojenia ruchu,
ul. Wałowa, Żuławska, Akacjowa: przebudowa dróg dojazdowych, chodników, budowa ciągów pieszo-rowerowych, elementów uspokojenia ruchu oraz parkingu na 10 rowerów,
ul. Żelazna, Dworcowa- ustawienie garaży rowerowych.

Gmina Malbork
budowa ciągu pieszo-rowerowego na trasie Malbork-Tragamin od skrzyżowania DK 55 i drogi 2919G do drogi powiatowej Tragamin-Lasowice Wielkie po zachodniej stronie DK 55

Gmina Nowy Staw
budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinkach Kościeleczki-Tralewo, Tralewo- do początku mostu na rzece Świętego, od końca mostu na rzece Świętej - do skrzyżowania z ulica Polną, budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi nr 2919G w miejscowości Tralewo oraz wzdłuż ul. Matejki do włączenia z ul. Gdańską w Nowym Stawie.