Wtorek, 6 czerwca 2023. Imieniny Laury, Laurentego, Nory

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do zadania publicznego pt. "Malborski Maraton Kajakowy 12h"

2021-07-16 13:15:13 (ost. akt: 2021-07-16 13:17:13)
logo organizacji pozarządowych z napisem NGO

logo organizacji pozarządowych z napisem NGO

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Malborka z dnia 16.07.2021 r. o możliwości zgłaszania uwag do oferty Malborskiego Stowarzyszenia Sportowego Lena na realizację zadania publicznego pt. "Malborski Maraton Kajakowy 12h" złożonego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1057 z późn. zm.).

Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do dnia 23 lipca 2021 r., do godz. 14:30 osobiście w formie pisemnej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Malborka (parter) lub skanem na maila: m.grudzien@um.malbork.pl z zastrzeżeniem złożenia oryginału, z dopiskiem: „Uwagi do oferty „Malborski Maraton Kajakowy 12h””.

O terminie złożenia uwag decyduje data i godzina wpływu do Urzędu lub na pocztę elektroniczną.

Oferta i załączniki do niej dostępne są do wglądu w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Malborka, pl. Słowiański 5, pok.102 (I piętro). Osobą do kontaktu jest Magdalena Grudzień, tel. (55) 629-04-50, e-mail: m.grudzien@um.malbork.pl .

Oferta wraz z ogłoszeniem do pobrania: http://bip.malbork.pl/a,25403,ogloszenie-burmistrza-miasta-malborka-z-dnia-16072021-r.html