Niedziela, 3 marca 2024. Imieniny Kingi, Maryna, Tycjana

Warsztaty grupy Urbact w Malborku

2021-06-23 12:00:00 (ost. akt: 2021-07-09 13:43:03)
uczestnicy spotkania na sali obrad

uczestnicy spotkania na sali obrad

22 czerwca 2021 r. odbyły się kolejne warsztaty grupy Urbact. Warsztaty mają na celu wypracowanie założeń Zintegrowanego Planu Działania dla Miasta Malborka definiującego ramy rozwoju strategicznego w obszarze dziedzictwa, w szczególności dziedzictwa kulturowego.

Zintegrowany Plan Działania określi możliwe koncepcje rozwoju Malborka, w szczególności w wymiarach kultury i czasu wolnego, dziedzictwa kulturowego, gospodarki, planowania przestrzennego, środowiska i klimatu oraz integracji społecznej. Zebranie w trakcie spotkań warsztatowych informacje, zostaną wykorzystane w procesie opracowywania strategii.

W ramach warsztatów poruszano kwestie wyzwań rozwojowych, wizja i płynące z niej cele oraz priorytety i kierunki działań.http://m.82-200.pl/2021/07/orig/untitled-1-7256.jpg

http://m.82-200.pl/2021/07/orig/untitled-2-7257.jpg