Czwartek, 18 sierpnia 2022. Imieniny Bogusława, Bronisława, Ilony

Muzeum Zamkowe zaprasza na konkurs z okazji jubileuszu

2021-06-22 08:28:31 (ost. akt: 2021-06-22 08:33:28)
grafika z nazwą konkursu

grafika z nazwą konkursu

Informacja Muzeum Zamkowego w Malborku:

W związku z jubileuszem 60-lecia działalności Muzeum Zamkowe w Malborku zaprasza do udziału w konkursie zatytułowanym „Pamiętam, jak… Pamiętam, że …”.

Konkurs adresowany jest do wszystkich osób, które były w Muzeum i chcą podzielić się z nami swoimi wspomnieniami. Pragniemy poznać każdego uczestnika konkursu, dowiedzieć się kim jest, dlaczego odwiedził Muzeum, czego oczekiwał, co znalazł i czego doświadczył. Zebrane opowieści z odległych i bliskich czasów pozwolą nam stworzyć obraz instytucji działającej na przestrzeni wielu lat i na rzecz której pracuje już kilka pokoleń muzealników i konserwatorów.

Nadnogacka twierdza, stanowiąca najwspanialsze gotyckie założenie obronne w Europie już w średniowieczu budziła podziw i szacunek wszystkich tych, którzy mieli okazję ją zobaczyć. Minęło ponad 700 lat, a zachwyt nad tym miejscem nie słabnie.

Obecny stan warowni jest niewątpliwie zasługą Muzeum Zamkowego w Malborku, które z dniem 1 stycznia 1961 roku zostało powołane do odbudowy i opieki nad poważnie zniszczonym w czasie działań wojennych obiektem. Już sześćdziesiąt lat kolejne pokolenia konserwatorów pracują w tym unikatowym miejscu podnosząc go ze zgliszcz i przywracając jego dawną świetność. Ich osiągnięcia wpłynęły na decyzję o wpisaniu Zamku na światową listę zabytków kultury UNESCO oraz listę obiektów uznanych przez Prezydenta RP za Pomnik Historii.

Obecnie Muzeum Zamkowe w Malborku zarządza dwoma innymi zamkami: w Kwidzynie i w Sztumie. To ważne centrum kultury i nauki, prężnie działający ośrodek, który buduje swoją międzynarodową pozycję i tworzy nowe standardy prowadząc szeroko zakrojoną działalność wystawienniczą, edukacyjną, naukową i wydawniczą. Jest organizatorem najstarszego i najbardziej uznanego na świecie, cyklicznego konkursu na ekslibris pod nazwą Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego.

Głównym eksponatem Muzeum jest bez wątpienia sam zamek, stanowiący świadectwo niezwykłego kunsztu średniowiecznych budowniczych. W jego wnętrzach prezentowane są wystawy, które w decydującej mierze powstały dzięki kolekcjom tworzonym od początku działalności instytucji. Do najcenniejszych i jednocześnie najbardziej znanych należą kolekcje: bursztynu, militariów, rzeźby czy też zbiory numizmatów. Zamek jest plenerem dla wielu filmów. Odwiedzają go przedstawiciele różnych profesji zarówno ze świata kultury, nauki, jak też mediów i polityki. Odbywa się tu wiele wydarzeń kulturalnych, takich jak: koncerty, widowiska plenerowe, imprezy dla dzieci i osób dorosłych, konferencje, prezentacje itp. Muzeum Zamkowe w Malborku jest jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc w Polsce. W 2019 roku zwiedziło je ponad osiemset tysięcy turystów z całego świata.

Kalendarium ważniejszych wydarzeń w historii MZM - KLIKNIJ TUTAJ

Zadaniem uczestnika konkursu jest stworzenie osobistego zapisu wspomnień lub zapisu wspomnień osoby bliskiej w dowolnie wybranej przez siebie formie pisemnej. Zależy nam na pozyskaniu ciekawych refleksji, opisów wydarzeń, czy też zabawnych historii. Chcielibyśmy poznać doświadczenia, odczucia, wrażenia i emocje, które towarzyszyły autorom prac podczas wizyty w Muzeum. Swoje relacje uczestnicy konkursu mogą wzbogacić o zdjęcia własne, pamiątek, rysunków, różnego rodzaju dokumentów itp., stanowiących ślad obecności w Muzeum.

REGULAMIN KONKURSU KLIKNIJ TUTAJ

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KLIKNIJ TUTAJ