Sobota, 13 sierpnia 2022. Imieniny Elwiry, Hipolita, Radosławy

Nabór do klasy VII- Szkoły Mistrzostwa Sportowego

2017-03-01 15:25:39 (ost. akt: 2017-03-01 15:34:06)

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych na 4 w Malborku. Szkoła  Mistrzostwa Sportowego prowadzi nabór do klasy VII- Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Malborku pod patronatem Pomorskiego Związku Piłki Nożnej o profilu piłka nożna na rok szkolny 2017/2018

Zakwalifikowanym do SMS zapewnia się:
• naukę w klasie sportowej
• uczniom zamiejscowym zakwaterowanie w internacie i wyżywienie (odpłatnie - istnieje możliwość dofinansowania ze strony miejscowych samorządów)
• wykwalifikowaną kadrę szkoleniową (2 trenerów uprawnienia UEFA „A”+ trener bramkarzy)
• opiekę medyczną i fizykoterapeutyczną
• odpowiednią bazę szkoleniową
• zajęcia treningowe zintegrowane z planem dydaktycznym w szkole
• wysoki poziom nauczania
• sprzęt sportowy
• utrzymanie przynależności klubowej
• wolne soboty i niedziele umożliwiające rozegranie spotkań ligowych w swoich klubach
• zgrupowanie szkoleniowe (odpłatnie)
• cykliczne badania lekarskie.
 
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:
• bardzo dobry stan zdrowia
• umiejętność łączenia nauki ze sportem
• dostarczenie zaświadczenia lekarskiego od lekarza specjalisty medycyny sportowej o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu (ewentualnie karta zdrowia zawodnika)
• podanie i kwestionariusz zgłoszeniowy zawodnika
• zgoda rodziców na podjęcie szkolenia które należy dostarczyć osobiście do dnia 30 kwietnia 2017 r.w sekretariacie Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych nr 4 plac Narutowicza 14 lub Podokręgu Malbork Pomorskiego ZPN, ul. Mickiewicza 26, 82-200 Malbork lub drogą elektroniczną na adres email: 
h.pawlowski@pomorski-zpn.pl

Informacje dotyczące naboru:
Trener Koordynator w Malborku – Henryk Pawłowski Tel. 603 586 602, 537 444 750

Informacje dotyczące szkoły oraz galeria obiektów GOSSM znajdują się na stronie głównej-www.pomorski.zpn - www.zsp4.malbork.pl
 
 Kryteria naboru do VII klasy szkoły podstawowej– rocznik 2004
• dobry stan zdrowia (na testach należy posiadać zaświadczenie lekarskie lub aktualną kartę zdrowia )
• zaliczenie egzaminów praktycznych - testów sprawności fizycznej, ogólnej i specjalnej oraz gry selekcyjnej

O przyjęciu decyduje uzyskane miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie wyników uzyskanych w testach i oceny gry.
 
Nauka odbywać się będzie w:
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych na 4 w Malborku
Szkoła  Mistrzostwa Sportowego
82-200, Plac Narutowicza 14

Do pobrania: formularz zgłoszenia