Piątek, 14 czerwca 2024. Imieniny Bazylego, Elizy, Justyny

30 rocznica podpisania Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy

2021-06-17 07:31:57 (ost. akt: 2021-06-16 13:46:57)
flaga Polski i Niemiec

flaga Polski i Niemiec

Dokładnie 30 lat temu, 17 czerwca 1991 r. w Bonn podpisany został Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Dokument podpisali ze strony polskiej Jan Krzysztof Bielecki i Krzysztof Skubiszewski, a ze strony niemieckiej Helmut Kohl i Hans-Dietrich Genscher.

Traktat był ważnym elementem w procesie kształtowania się nowej formuły wzajemnych stosunków po 1989 roku. Dał on początek nowej erze w stosunkach obu krajów. Zakończył okres wojen, sporów i konfliktów, a stworzył podstawy do intensywnej współpracy. Wpisał się w historyczny przełom w Europie, który zapoczątkowała Polska, a który Polsce przyniósł wolność i Niemcom jedność.

Traktat określa w 38 artykułach prawie wszystkie płaszczyzny współpracy – bezpieczeństwo, politykę i gospodarkę, prawodawstwo, a także ochronę środowiska i wymianę młodzieży. Oprócz współpracy politycznej Traktat umożliwił także zbliżenie społeczeństw. Powstały nowe instytucje, nawiązano ok. 650 partnerstw regionów i miast, ożywiły się liczne kontakty między Niemcami i Polakami (źródło: Fundacja Konrada Adenauera w Polsce).

Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, podpisany w Bonn dnia 17 czerwca 1991 r. (http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19920140056)


O dobrym sąsiedztwie możemy mówić również w przypadku Malborka i jego dwóch niemieckich miast partnerskich – Nordhorn i Monheim nad Renem. Do czasu pandemii regularnie organizowane były wymiany mieszkańców, wymiany dzieci i młodzieży, przedsięwzięcia kulturalne, sportowe czy gospodarcze. To właśnie dzięki bezpośrednim, przyjacielskim kontaktom i poprzez dzielenie się swoim dorobkiem i doświadczeniem przekonujemy się, że integracja europejska jest oparta nie tylko na decyzjach gremiów politycznych i rządów, ale głównie na porozumieniu, współpracy i autentycznych więziach pomiędzy mieszkańcami poszczególnych miast. Mamy nadzieję, że już wkrótce będzie można wrócić do organizowania wspólnych wydarzeń nie tylko online, ale przede wszystkim do spotkań osobistych.

Nordhorn
Nordhorn jest najstarszym miastem partnerskim Malborka. Umowa o współpracy została podpisana 26 lat temu, 19.06.1995 r. Zaraz potem zostały nawiązane pierwsze kontakty pomiędzy naszymi szkołami średnimi a Gimnazjum w Nordhorn, które owocują wymianami do dziś. Tradycją stały się też wymiany mieszkańców, regularnie co 2 lata około 40 osób spotyka się ze sobą na zmianę w Malborku i w Nordhorn. W zakresie sportu na szczególną uwagę zasługuje wielokrotny udział młodzieży sekcji pływackiej malborskiego WOPR w międzynarodowych zawodach pływackich w Nordhorn, organizowane były również Turnieje Piłki Nożnej, Piłki Siatkowej oraz Hokeja na lodzie. Współpraca rozwija się na płaszczyźnie kulturalnej, głównie pomiędzy dawnymi domami kultury, a teraz MCKiE, promocyjnej (np. na straganach podczas Święta Kultury w Nordhorn czy Oblężenia Malborka lub Festiwalu Kultury Dawnej w Malborku). W Nordhorn działa Komitet Miast Partnerskich, który wraz z urzędem miasta organizuje wymiany, spotkania i inne wydarzenia.Monheim nad Renem

4 czerwca br. minęło również 16 lat od podpisania umowy partnerskiej z niemieckim miastem Monheim nad Renem. Obecnie z tym właśnie miastem malborczycy organizują najwięcej wymian. Burmistrz Daniel Zimmermann otrzymał nawet tytuł Honorowego Obywatela Miasta Malborka. Spotykają się uczniowie, Młodzieżowa Rada Miasta Malborka, seniorzy, piłkarze, rolkarze, zespół Balbiny, zespół Bursztynki, przedsiębiorcy. W tym roku planowane były nowe projekty z szachistami i z malborską sceną rockową – do Monheim na festiwal miał pojechać zespół Kuśka Brothers. Niestety żadne z tych wizyt nie doszły do skutku, nie zostały jednak przekreślone a tylko przesunięte na inne terminy. Czekamy na ponowne spotkania!

Partnerstwo Malborka z Monheim nad Renem zawdzięczamy przede wszystkim faktowi, że jeden z Wielkich Mistrzów Zakonu Krzyżackiego Winrich von Kniprode (ok.1310-82) pochodził właśnie z tego niemieckiego miasta. Pewnie dlatego pod koniec XIX wieku w Monheim założono Marienburgpark (Park Malborski), w którym w latach 1879/80 z polecenia parlamentarzysty Eugena von Kesselera, właściciela sąsiadującej posiadłości, wzniesiono zamek mający zgodnie z życzeniem założyciela przypominać siedzibę Zakonu Krzyżackiego w Malborku.