Czwartek, 6 października 2022. Imieniny Artura, Fryderyki, Petry

Rozpoczęły się prace przy budowie placu zabaw obok zamku

2021-06-12 09:11:59 (ost. akt: 2021-06-12 09:17:56)

W tym tygodniu wykonawca rozpoczął prace ziemne przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa placu zabaw wraz z punktem widokowym” w ramach projektu: „Rozwój potencjału turystyki rekreacyjnej i turystyki wodnej w miastach Swietłyj i Malborku (Faza 2)" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

W ramach inwestycji zaplanowano rekreacyjno-wypoczynkowe urządzenia terenu dla rodzin, na które składa się plac zabaw z indywidualnymi zabawkami, tor rowerowy, bastion ziemny z wbudowanymi w skarpy funkcjami zabawowymi, zabawki edukacyjne, powstanie tam również tor wodny, labirynt z zieleni oraz punkt widokowy. W ramach inwestycji wykonana zostanie instalacja oświetlenia parku, instalacja wodociągowej z przyłączem. Zaplanowano również część spacerową: ciągi piesze i placyki o nawierzchni mineralnej i syntetycznej.
http://m.82-200.pl/2021/06/orig/001-7156.jpg
http://m.82-200.pl/2021/06/orig/polska-rosja-logo-7131.jpg
Its contents are the sole responsibility of City of Malbork and under no circumstances can be regarded as reflecting the position of the European Union, the MA or the Joint Technical Secretariat of the Poland-Russia CBC Programme 2014-2020.

Za treść artykułu odpowiada Miasto Malbork i w żadnym wypadku nie można uznać, że odzwierciedla stanowisko Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego programu CBC Polska-Rosja 2014-2020.