Niedziela, 25 lutego 2024. Imieniny Almy, Cezarego, Jarosława

Rodzice dłużej będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego

2021-06-07 09:05:22 (ost. akt: 2021-06-07 09:06:17)

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie na mocy którego dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał do 25 czerwca. Nie zmieniły się zasady przyznawania zasiłku – będzie on przysługiwał m.in. w przypadku zamknięcia żłobka czy przedszkola lub w sytuacji, kiedy placówka nie będzie mogła zapewnić opieki dzieciom.

Mimo, że placówki oświatowe są obecnie co do zasady otwarte to prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego przedłużono do 25 czerwca. Zdarzają się bowiem sytuacje, że z powodu pandemii niektóre z nich są zamknięte, ponieważ np. wychowawcy są objęci izolacją bądź kwarantanną lub funkcjonują one w ograniczonym zakresie i przyjmują tylko część dzieci. W tym wypadku rodzice i opiekunowie mają prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego, ponieważ placówka nie zapewnia opieki. Świadczenie nie przysługuje natomiast, jeśli rodzice podejmą decyzję o pozostawieniu dziecka w domu, a placówka jest w tym czasie otwarta.
Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego mają rodzice i opiekunowie dzieci do 8. roku życia oraz dzieci (także pełnoletnich) niepełnosprawnych, w zależności od stopnia niepełnosprawności. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego czy szkoły z powodu COVID-19. Świadczenie należy się również, gdy z powodu COVID-19 dzieckiem nie może zająć się opiekun dzienny lub niania, z którą rodzic zawarł umowę uaktywniającą.
Świadczenie nie przysługuje jeśli drugi z rodziców może zapewnić dziecku opiekę gdyż np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego.

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60. dni zasiłku przyznawanego na ogólnych zasadach. Oświadczenie o sprawowaniu opieki, które jest jednocześnie wnioskiem o wypłatę zasiłku trzeba złożyć u swojego pracodawcy bądź zleceniodawcy. Prowadzący działalność gospodarczą oświadczenie powinni złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych np. elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.