Sobota, 2 marca 2024. Imieniny Halszki, Heleny, Karola

Trwa realizacja projektu Malbork na „+”

2021-06-04 11:26:42 (ost. akt: 2023-02-10 11:17:20)

Trwa realizacja projektu Malbork na „+” – rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka, w ramach którego rewitalizowana jest przestrzeń publiczna w postaci skwerów, parków, miejsc aktywnego spędzenia czasu dla mieszkańców. W ramach projektu wykonany łącznie zostanie remont 40 wspólnot mieszkaniowych i 10 budynków komunalnych.

http://m.82-200.pl/2021/06/orig/img-20210526-092444-01-7123.jpg
Swoje oblicze zmienią również podwórka w kwartale ulic Sieniewicza, Orzeszkowej, Reymonta, Sikorskiego oraz 17 Marca, Grunwaldzkiej, Jagiellońskiej, Żeromskiego. Powstanie ścieżka historyczna dla mieszkańców i turystów. Zrewitalizowany zostanie park przy Szpitalu Jerozolimskim. Dwa zabytkowe obiekty (Wieża ciśnień i budynek przy ul. Sienkiewicza 43) zaadaptowane zostały na cele społeczne - placówki wsparcia dziennego.

Budynki mieszkalne remontowane w ramach projektu Malbork na + mają przyznawaną ograniczoną wysokość dotacji wynikającą z zasad obowiązujących w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014-2020. Maksymalne limity to 120 tys. zł dla inwestycji wyłącznie w obrębie budynku i 180 tys. zł dla inwestycji łączącej remont budynku i zagospodarowanie terenu wokół budynku. W wielu przypadkach jest to wyznacznik zakresu prac remontowych - właściciele, najczęściej wspólnoty mieszkaniowe decydują się sfinansować prace i to oni wskazują, które z nich są najpilniejsze, np. klatka schodowa, dach lub modernizacja jednej ze ścian budynku. Mówiąc wprost mierzą siły na zamiary, ponieważ mają świadomość, że zaciągnięty w wielu przypadkach kredyt czy to na wkład własny, czy na prace dodatkowe wykraczające poza ramy dofinansowania muszą sfinansować ze środków własnych. Dobrą wiadomością jest fakt, że w następcy RPO WP czyli Funduszach Europejskich dla Pomorza znajdzie się miejsce na realizację projektów rewitalizacyjnych i tym samym na kontynuację rozpoczętych inwestycji.

___________________________
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1 Kompleksowe Przedsięwzięcia Rewitalizacyjne – Wsparcie Dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Całkowita wartość projektu: 15 313 338,37 zł w tym: dofinansowanie w wysokości 8 728 563,18 zł
Wkład własny: 6 584 775,19 zł

Wartość działań miasta Malborka: 9 737 296,26 zł,

Wartość działań Partnerów: 5 576 042,11 zł,
Okres realizacji: 2017-2022

Cel projektu: Zrewitalizowanie przestrzeni publicznej w postaci skwarów, parków, miejsc aktywnego spędzenia czasu dla mieszkańców. Wykonane zostaną remonty części wspólnych 41 wspólnot mieszkaniowych i 10 budynków komunalnych oraz przestrzeni podwórkowych w kwartale ulic Sieniewicza, Orzeszkowej, Reymonta, Sikorskiego oraz 17 Marca, Grunwaldzkiej, Jagiellońskiej, Żeromskiego. Stworzenie zagospodarowania obszaru rewitalizacji w formie ścieżki historycznej. Zrewitalizowany zostanie park jerozolimski oraz adaptacja dwóch zabytkowych obiektów na cele społeczne - placówki wsparcia dziennego: wieża ciśnień i budynek przy ul. Sienkiewicza 43.

Partnerzy projektu wspólnoty mieszkaniowe: WMN Konopnickiej 2, WMN Grunwaldzka 24, WMN Mickiewicza 21, WMN Kopernika 14, WMN Plac Wyspiańskiego 3, WMN Sienkiewicza 46-47, WMN Orzeszkowej 3, WMN Słowackiego 80 , WMN Żeromskiego 5, WMN Reymonta 4-6, WMN Reymonta 27 , WMN Plac Słowiański 8, WMN Słowackiego 82, WMN Żeromskiego 35, WMN Reymonta 18, WMN Sienkiewicza 42, WMN 17 Marca 24, WMN Jagiellońska 78, WMN Sienkiewicza 34, WMN Mickiewicza 75, WMN 17 Marca 21, WMN Grunwaldzka 19, WMN Grunwaldzka 22, WMN Mickiewicza 70, WMN Kraszewskiego 20, WMN Armii Krajowej 108, WMN Mickiewicza 82, WMN Zapolskiej 1, WMN Zapolskiej 1, WMN Sienkiewicza 54, WMN Grunwaldzka 26-27, WMN Sienkiewicza 59, WMN Słowackiego 70, WMN Grunwaldzka 25, WMN Kraszewskiego 26, WMN Sienkiewicza 44, WMN Mickiewicza 36, WMN Orzeszkowej 5, WMN 17 Marca 11, WMN Armii Krajowej 18, WMN 17 marca 23.

http://m.82-200.pl/2021/05/orig/logotypy-7105.jpg

http://m.82-200.pl/2023/02/orig/beznazwy-1-9066.jpg