Niedziela, 26 maja 2024. Imieniny Eweliny, Jana, Pawła

Konsultacje społeczne z NGO

2021-05-21 13:30:59 (ost. akt: 2021-05-21 13:32:47)

Burmistrz Miasta Malborka ogłosił konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje mają na celu poznanie opinii lub uwag dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/227/2020 Rady Miasta Malborka z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Miasta Malbork z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ze sfery pożytku publicznego na rok 2021".

Konsultacje odbędą się w dniach od 31 maja br. do 02 czerwca br. w formie przyjmowania opinii i uwag w wersji papierowej, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.
O terminie decyduje data wpływu opinii lub uwagi na adres urzędu, a w przypadku przesłania formularza na pocztę elektroniczną data i godzina wpływu.

Szczegółowe informacje wraz z plikami do pobrania.