Czwartek, 13 czerwca 2024. Imieniny Antoniego, Gracji, Lucjana

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Malborka o wolnych miejscach w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Malbork na rok szkolny 2021/2022

2021-05-21 09:51:19 (ost. akt: 2021-05-21 13:47:50)

Burmistrz Miasta Malborka informuje, że po etapie postępowania rekrutacyjnego dostępne są wolne miejsca dla dzieci 5 letnich, 6 letnich i 6letnich w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Malbork.

W związku z powyższą sytuacją zachęcamy Państwa do udziału w postępowaniu uzupełniającym, które będzie prowadzone przez niżej wymienione placówki posiadające wolne miejsca:
1. Przedszkole Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Malborku, ul. Józefa Wybickiego 32 – dla dzieci 5, 6 i >6 letnich;
2. Przedszkole Nr 5 w Malborku, ul. Wincentego Witosa 10 – dla dzieci 6 letnich;
3. Przedszkole Nr 10 w Malborku, ul. Władysława Reymonta 3 – dla dzieci 5 i 6 letnich;
4. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 2 w Malborku, Aleja Wojska Polskiego 479 – dla dzieci 6 i >6 letnich;
5. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 3 w Malborku, ul. Stanisława Hadyny 18 – dla dzieci 5, 6 i >6 letnich;
6. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 6 w Malborku, ul. Tczewska 13 – dla dzieci 5, 6 i >6 letnich;
7. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 8 w Malborku, ul. Gen. de Gaulle’a 91 – dla dzieci 5, 6 i >6 letnich;
8. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 9 w Malborku, Plac Gabriela Narutowicza 15 – dla dzieci 5, 6 i >6 letnich.

Oferty przedszkoli publicznych obejmują pełne wyżywienie i całodzienną opiekę. Poza tym, w przypadku dzieci 6 letnich, rodzic nie ponosi kosztów za pobyt dziecka w przedszkolu, a tylko koszty wyżywienia dziecka.
Jednocześnie rodzic ma zapewnioną opiekę nad dzieckiem, aż do 10 godzin pobytu dziecka w przedszkolu.

TERMINY POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO
• 1 czerwca 2021 r. od godz. 9.00 do 4 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 – składanie wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
• 1 – 8 czerwca 2021 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
• 14 czerwca 2021 r. do godz. 13.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
• 14 czerwca 2021 r. od godz. 13.00 do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 – potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;
• 22 czerwca 2021 r. do godz. 13.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
Dopuszcza się przyjęcie kandydatów w terminie do 31.08.2021 r. po przeprowadzeniu rekrutacji i postępowania uzupełniającego, jeżeli dane publiczne przedszkole lub oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Malbork będzie przeprowadzone z zastosowaniem elektronicznego systemu naboru i odbywać się będzie poprzez stronę internetową www.malbork.przedszkola.vnabor.pl

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Malbork na rok szkolny 2021/2022 obowiązują przy postępowaniu rekrutacyjnym jak i postępowaniu uzupełniającym. Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta Malborka https://urzad.malbork.pl/rekrutacja-do-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych.html