Niedziela, 2 kwietnia 2023. Imieniny Franciszka, Malwiny, Władysława

Ogólnopolski program stypendialny "Stypendia Pomostowe"

2021-05-14 11:30:27 (ost. akt: 2021-05-14 11:51:28)

„Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny, w którym można uzyskać stypendium na I rok i dalsze lata studiów.

Zapraszamy zdolnych, ambitnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. Czekają na Was stypendia pomostowe na I rok studiów, w wysokości 7000 zł, wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego 2021/2022.

O stypendium na I rok studiów może aplikować każdy maturzysta z 2021 r., który ukończy szkołę ponadgimnazjalną w 2021 roku i:

- zda dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym
(uzyska odpowiednią ilość punktów, tzn. min. 100 – zgodnie z wymaganiami programu);
- zostanie przyjęty w roku akademickim 2021/22 na I rok studiów stacjonarnych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
- mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;
- pochodzi z niezamożnej rodziny (w której dochód na osobę nie przekracza 1960 zł brutto);
a ponadto spełnia jeden z poniższych warunków:

- pochodzi z rodziny (czyli jest dzieckiem) byłego pracownika PGR
lub
- jest/był uczestnikiem* finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej
lub
- jest członkiem rodziny wielodzietnej lub jest/był wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka
lub
- ma rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu.

* Jeśli finałowy etap olimpiady został odwołany z powodu epidemii koronawirusa, o stypendium pomostowe w segmencie IB aplikować mogą kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do III (finałowego) etapu danej olimpiady.

Rekrutacja do programu przebiega on-line na www.stypendia-pomostowe.pl
Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 1 lipca do 16 sierpnia 2021 r., do godz. 16.00.

Stypendium na I rok studiów wynosi 7000 zł i jest wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego.

Stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce mogą korzystać mogą korzystać ze stypendiów na starsze lata studiów: II, III i IV rok, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich.

Uczestnicy programu mogą również brać udział w warsztatach, szkoleniach i konferencjach rozwijających ich kompetencje miękkie oraz umiejętności niezbędne do rozwijania późniejszej kariery zawodowej.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi INFORMACJAMI O APLIKOWANIU oraz REGULAMINEM PROGRAMU

Programem zarządza: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

Autor i Partner Strategiczny: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Partner Strategiczny: Narodowy Bank Polski
Partnerzy Główni: Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja BNP Paribas
Partnerzy: Koalicja lokalnych organizacji pozarządowych

Program realizowany jest przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.