Niedziela, 3 grudnia 2023. Imieniny Hilarego, Franciszki, Ksawery

Ruszyła rewitalizacja skweru przy ulicy Reymonta

2021-05-14 07:59:10 (ost. akt: 2023-02-10 11:16:54)

Ruszyły prace rewaloryzacji skweru przy ulicy Reymonta realizowane w ramach projektu rewitalizacji.

Zakres prac przewiduje rozbiórkę istniejącego chodnika, podbudowę z mas mineralno-butumicznych, krawężników i płyt. Wykonanie nawierzchni ścieżki pieszo rowerowej, bezpiecznej nawierzchni pod plac zabaw. Budowa placu zabaw dla dzieci oraz siłowni plenerowej, renowację istniejących ławek oraz montaż kolejnych elementów małej architektury (ławki, krzesła, stoły, kosze na śmieci, stojaki rowerowe). Oświetlenie terenu oraz nasadzenia zieleni. Teren zostanie objęty miejskim monitoringiem.

Wykonawcą zadania jest firma HYDRO-MAG sp. z o.o. Garcza.
Koszt przewidzianych prac – 499.999,99 zł brutto

Prace realizowane są w ramach projektu „Malbork na „+” – rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1 Kompleksowe Przedsięwzięcia Rewitalizacyjne – Wsparcie Dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

http://m.82-200.pl/2021/05/orig/185711383-5455214177885328-6021912164660776613-n-7060.jpg
http://m.82-200.pl/2021/05/orig/185810462-5455213317885414-7978326208565776937-n-7061.jpg
http://m.82-200.pl/2021/05/orig/186510030-5455214644551948-3213484625118678721-n-7062.jpg

http://m.82-200.pl/2023/02/orig/beznazwy-1-9066.jpg