Sobota, 9 grudnia 2023. Imieniny Anety, Leokadii, Wiesława

Nowe rozporządzenie Wojewody Pomorskiego w sprawie zwalczania i zapobiegania wysoce zjadliwej grypy ptaków

2021-05-07 11:23:21 (ost. akt: 2021-05-07 11:47:32)

Wojewoda Pomorski wydał 5 maja 2021 r. rozporządzenie w sprawie zwalczania oraz zapobiegania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa pomorskiego.

Na terenie zapowietrzonym nakazuje się:
1) utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie w sposób:
- uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach,
- ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami;
2) niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków;
3) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
4) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków, w szczególności wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
5) posiadaczowi zwierząt:
- prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących, z wyłączeniem pomieszczeń mieszkańców gospodarstwa,
- niezwłoczne informowanie powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.
6) właściwym terytorialnie jednostkom, Polskiego Związku Łowieckiego, Lasów Państwowych, Wójtom i Starostom poszukiwanie padłych ptaków na terenie obszaru zapowietrzonego, w porozumieniu z właściwym terytorialnie powiatowym lekarzami weterynarii celu pobrania próbek badań.

Na terenie zapowietrzonym zakazuje się:
Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1 ust. 1 zakazuje się:
1) wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w tych gospodarstwach bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
4) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego;
5) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok oraz zwłok innych ptaków, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
6) transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
7) targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj konsumpcyjnych i wylęgowych

Obszar zapowietrzony grypą ptaków w promieniu minimum 3 km od ogniska choroby obejmujący:
w powiecie malborskim na wschód od drogi krajowej DK55 obejmując granice administracyjne:
- w Gminie Nowy Staw miejscowości: Chlebówka, Dębina, Martąg, Świerki , Lipinka, Nidowo, Myszewo, Lubstowo, Półmieście;
- w Gminie Malbork miejscowości: Malbork, Tragamin, Laskowice Małe, Laskowice Wielkie, Kamionka, Kamienica, Kamienice, Pielica, Szawałd, Wielbark, Nowa Wieś Malborska,
Kościeleczki, Kałdowo;

- Gminy Stare Pole;
oraz
- w Gminie Miłoradz miejscowości Mątwy Małe i Pogorzała Wieś

Pełna treść rozporządzenia do pobrania