Niedziela, 2 kwietnia 2023. Imieniny Franciszka, Malwiny, Władysława

Nauczyciele z ZSP nr 3 podniosą kwalifikacje dzięki środkom EU

2021-05-05 11:27:11 (ost. akt: 2021-05-05 11:34:52)
screen ekranu podczas szkolenia

screen ekranu podczas szkolenia

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku rozpoczął udział w projekcie szkoleniowym pn. „Lekcja: Enter”, który ma kluczowe znaczenie w obszarze podnoszenia kompetencji cyfrowych i metodycznych nauczycieli, szczególnie wobec konieczności prowadzenia przez szkoły kształcenia na odległość, w tym z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Projekt jest finansowany ze środków UE, a realizują go podmioty wyłonione w konkursie: Fundacja Orange, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytut Spraw Publicznych.

W ramach projektu realizowane są bezpłatne szkolenia dla kadry zarządzającej oraz nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, przygotowujące do bezpiecznego korzystania z nowych technologii w edukacji, w tym: aplikacji, programów oraz stron i portali edukacyjnych (m.in. Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej www.epodreczniki.pl), które mogą być wykorzystywane podczas kształcenia w systemie stacjonarnym oraz nauczania zdalnego.

W ramach projektu „Lekcja:Enter” realizowany jest projekt grantowy „Pomorskie z TIK”

Podczas szkolenia 32 godzinnego uczestnicy:
• nabędą umiejętności korzystania z e-usług publicznych, portali edukacyjnych (e-podręczniki, edukator.pl), elektronicznych materiałów i zasobów dydaktycznych (np. Akademia Khan), także na urządzeniach mobilnych;
• wykształcą umiejętności edukacyjnego zastosowania różnego rodzaju sprzętu i aplikacji jak np. Learning App, Kahoot czy Quizizz i dowiedzą się, jak kreatywnie wykorzystywać je na lekcjach;
• nauczą się, jak pracować metodą projektów uczniowskich np. z pomocą narzędzia Webquest, stosować kształcenie wyprzedzające z wykorzystaniem TIK;
• dowiedzą się jak tworzyć własne e-zasoby edukacyjne;
• zobaczą jak nowe technologie mogą pomóc w realizowaniu podstawy programowej;
• nauczą się, jak bezpiecznie poruszać się w środowisku cyfrowym, jak, zgodnie z prawem autorskim, korzystać z gotowych materiałów, a także jak udostępniać własne materiały na odpowiednich licencjach;
• poznają społeczności innowacyjnych nauczycieli.

informacja i zdjęcia: ZSP nr 3 w Malborku