Wtorek, 16 sierpnia 2022. Imieniny Joachima, Nory, Stefana

Zmienia się oblicze podwórek w kwartale ulic Sienkiewicza, Orzeszkowej, Reymonta i Sikorskiego.

2021-04-28 13:17:22 (ost. akt: 2021-04-28 14:06:24)

Trwa Rewitalizacja Historycznego Śródmieścia Miasta Malborka w ramach, którego zagospodarowane zostaną przestrzenie podwórek w kwartale ulic Sienkiewicza, Orzeszkowej, Reymonta i Sikorskiego.

Wykonane zostaną ciągi piesze i pieszo-jezdne. Zbudowany zostanie plac zabaw dla dzieci oraz siłownia plenerowa. Teren zostanie oświetlony oraz objęty miejskim monitoringiem. Przewidziano również liczne nasadzenia zieleni drzewa oraz krzewy ozdobne.

Prace realizowane są w ramach projektu „Malbork na „+” – rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1 Kompleksowe Przedsięwzięcia Rewitalizacyjne – Wsparcie Dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego