Czwartek, 25 kwietnia 2024. Imieniny Jarosława, Marka, Wiki

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego

2021-04-23 13:16:06 (ost. akt: 2021-04-23 13:19:30)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił konkurs pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2021)”.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta Malbork zamierza wystąpić z wnioskiem o przyznanie dofinansowania na demontaż, utylizację i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzący z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie miasta Malbork.

Właściciele budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Malborka, pokrytych wyrobami azbestowymi (eternitem), mogą zgłaszać zamiar przystąpienia do konkursu poprzez złożenie wniosku do dnia 17.05.2021r. do godz. 15.30 w Urzędzie Miasta Malborka po wcześniejszym umówieniu się na wypełnienie wniosku (tel. 55 629-04-23).

Dofinansowanie zadania przez WFOŚiGW może stanowić do 70% jego kosztów kwalifikowanych. Dofinansowaniu nie podlega zakup oraz montaż pokrycia dachowego!

Wypłata środków nastąpi po rozliczeniu zadania z WFOŚiGW.

Zastrzega się, że w przypadku nie zakwalifikowania się wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Burmistrz Miasta Malborka może odstąpić od udzielenia dofinansowania mieszkańcom miasta Malbork.

Zapraszamy do składania wniosków!