Sobota, 24 lutego 2024. Imieniny Boguty, Bogusza, Macieja

Rewitalizacja kolejnych budynków na ulicy 17 Marca

2021-04-19 14:49:02 (ost. akt: 2023-02-17 13:18:56)

W ramach programu rewitalizacji trwają prace przy kolejnych budynkach na ulicy 17 Marca (17 Marca 21 i 17 Marca 23).

W budynku przy 17 Marca 21 przewidziano remont elewacji od strony ulic 17 Marca i Grunwaldzkiej wraz z renowacją stolarki okiennej i drzwiowej.

W budynku przy 17 Marca 23 izolacja pionowa ściany zachodniej oraz wschodniej, wymiana pokrycia dachów, przemurowanie kominów.

Prace przeprowadzane są w ramach projektu „Malbork na „+” – rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1 Kompleksowe Przedsięwzięcia Rewitalizacyjne – Wsparcie Dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przypominamy, że w ramach kompleksowego projektu zostaną wykonane remonty części wspólnych 40 wspólnot mieszkaniowych, 10 budynków komunalnych oraz przestrzeni podwórkowych. Zrewitalizowana zostanie przestrzeń publiczna w postaci skwerów, parków, miejsc aktywnego spędzenia czasu. W ramach programu rewitalizacji odnowiono już m.in wieżę ciśnień i budynek przy. ul. Sienkiewicza 43 (oba budynki przeznaczone na cele społeczne - placówki wsparcia dziennego). Powstanie również ścieżka historyczna dla mieszkańców i turystów.


http://m.82-200.pl/2023/02/orig/beznazwy-1-9066.jpg