Piątek, 24 marca 2023. Imieniny Gabrieli, Marka, Seweryna

Nabór do VII klasy sportowej o profilu piłka nożna pod patronatem Pomorskiego Związku Piłki Nożnej

2021-04-19 13:32:26 (ost. akt: 2021-04-19 14:48:00)

Zakwalifikowanym do klasy sportowej zapewnia się:

• naukę w klasie sportowej ( chłopcy -18 uczniów,dziewczęta -4 uczennice) -rocznik 2008 i młodsi
• uczniom zamiejscowym zapewniamy-zakwaterowanie w internacie i wyżywienie odpłatnie - istnieje możliwość dofinansowania ze strony miejscowych samorządów)
• wykwalifikowaną kadrę szkoleniową (1 trener uprawnienia UEFA „A” + trener bramkarzy)
• opiekę medyczną i fizykoterapeutyczną
• odpowiednią bazę szkoleniową
• zajęcia treningowe zintegrowane z planem dydaktycznym w szkole
• wysoki poziom nauczania
• sprzęt sportowy
• utrzymanie przynależności klubowej
• wolne soboty i niedziele umożliwiające rozegranie spotkań ligowych w swoich klubach
• zgrupowania szkoleniowe -nie odpłatnie
• cykliczne sportowe badania lekarskie.
PO ZAKOŃCZENIU NAUKI I SZKOLENIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ -możliwość jej koontynacji w klasie sportowej na poziomie czteroletniego Liceum Ogólnkształcącego.

Warunkiem przystąpienia do wstępnej kwalifikacji jest:
• bardzo dobry stan zdrowia
• umiejętność łączenia nauki ze sportem
• dostarczenie zaświadczenia lekarskiego od lekarza specjalisty medycyny sportowej o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu (ewentualnie aktualna karta zdrowia zawodnika)
• kwestionariusz zgłoszeniowy zawodnika
• zgoda rodziców na podjęcie szkolenia, które należy dostarczyć osobiście do dnia 30 kwietnia 2021 r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 w Malborku ul. Stefana Żeromskiego 45 lub w Podokręgu Malbork Pomorskiego ZPN, ul. Mickiewicza 26, 82-200 Malbork lub drogą elektroniczną na adres e-mail:
h.pawlowski@pomorski-zpn.pl

Informacje dotyczące naboru:
Trener Koordynator klas sportowych w Malborku – Henryk Pawłowski Tel. 537 444 750
Trener klasy sportowej - Radosław Szczuchniak Tel. 691 844 540


Kryteria naboru do VII klasy szkoły podstawowej– rocznik 2008
• dobry stan zdrowia (na testach należy posiadać zaświadczenie lekarskie lub aktualną kartę zdrowia )
• zaliczenie egzaminów praktycznych - testów sprawności fizycznej, ogólnej i specjalnej oraz gry selekcyjnej
O przyjęciu decyduje uzyskane miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie wyników uzyskanych w testach i oceny gry.

W miesiącu kwietniu 2021 r. ( o terminie poinformujemy -odrębnie) odbędzie się w Malborku na stadionie w Malborku ul. Toruńska 60 . Otwarta Konsultacja kandydatów, na którą zainteresowani zawodnicy /zawodniczki muszą przybyć z rodzicami (opiekunami prawnymi lub trenerem klubowym oraz posiadać sprzęt sportowy i aktualną kartę zdrowia).
Po jej zakończeniu odbędzie się spotkanie na którym zostaną omówione sprawy dot: realizacji programu edukacyjnego oraz przedstawiona będzie prezentacja audiowizualna i spotkanie z dyrektorem szkoły oraz kadrą szkoleniową .

Nauka odbywać się będzie w:
SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 1 im. JANA III Sobieskiego w Malborku , ul. Stefana Żeromskiego 45

http://m.82-200.pl/2021/04/orig/img-20201007-090123-resized-20210305-095105425-6996.jpg