Czwartek, 25 kwietnia 2024. Imieniny Jarosława, Marka, Wiki

Emerytury i renty wyższe od marca

2017-02-27 10:10:23 (ost. akt: 2017-02-27 10:10:01)

Od 1 marca emerytury i renty ulegną waloryzacji, a minimalne świadczenia zostaną podwyższone. Całą operację ZUS przeprowadzi z urzędu. Nie ma więc potrzeby składania wniosków.

Celem waloryzacji jest utrzymanie siły nabywczej świadczeń. To ile ona wynosi wynika ze średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok, który powiększa się dodatkowo o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.

W tym dostosowywaniu wysokości świadczeń do warunków ekonomicznych używa się wskaźnika waloryzacji Aby sprawdzić o ile wzrośnie świadczenie wystarczy pomnożyć je przez ten wskaźnik. W 2017 r. wynosi on 100,44%. Dodatkowo, w tym roku zagwarantowano minimalną kwotę waloryzacji. Dzięki temu, jeżeli po pomnożeniu emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy przez wskaźnik waloryzacji otrzymamy kwotę niższą niż 10 złotych, to waloryzacja wyniesie 10 złotych. Podobnie jest z rentą związaną z częściową niezdolnością do pracy i emeryturą częściową, ale wówczas kwota ta wynosi odpowiednio 7,50 zł i 5 zł. Co ważne, w przypadku emerytury minimalna kwota waloryzacji zostanie zastosowana wyłącznie, gdy posiadamy prawo do emerytury minimalnej, czyli zgromadziliśmy odpowiedni staż pracy.

Przykład: Emerytura, którą odebraliśmy w lutym, wyniosła 1300 zł. Po przemnożeniu przez wskaźnik waloryzacji otrzymujemy 1305,72 zł. Podwyżka jest niższa niż 10 złotych, dlatego emerytura wzrośnie nie o 5,72 zł, a o 10 złotych gwarantowanej kwoty waloryzacji i w marcu wyniesie 1310 zł.

Od 1 marca zmienia się także minimalna wysokość niektórych wypłacanych przez ZUS świadczeń. Wysokość minimalnej emerytury zostanie podwyższona z 882,56 zł do 1000 zł. Podwyżka ta dotyczy jedynie osób mających prawo do emerytury minimalnej, czyli spełanijących określone warunki, w tym warunki stażowe. Oprócz emerytur podwyższone zostaną renty. I tak, renty socjalne wzrosną z 741,35 zł do 840 zł, zaś renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy z 676,75 zł do 750 zł.
Więcej informacji dotyczących podwyżki i waloryzacji świadczeń w ZUS znajdą Państwo na stronie www.zus.pl oraz w każdej placówce zakładu.