Sobota, 24 lutego 2024. Imieniny Boguty, Bogusza, Macieja

Umowa na wykonanie rewitalizacji budynku przy Placu Słowiańskim 10 podpisana

2021-04-06 12:01:45 (ost. akt: 2023-02-10 11:15:25)

We wtorek 6 kwietnia 2021 r. w Urzędzie Miasta Malborka burmistrz Jan Tadeusz Wilk podpisał umowę z Panią Jolanta Schreiber, właścicielką Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowego BUD – EKO z Kwidzyna, które odpowiedzialne będzie za prace rewitalizacyjne budynku przy Placu Słowiańskim 10.

Prace przeprowadzone zostaną w ramach projektu „Malbork na „+” – rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1 Kompleksowe Przedsięwzięcia Rewitalizacyjne – Wsparcie Dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Koszt praz przewidzianych w umowie: 184 972 zł brutto
Wykonawca zobowiązuje się zakończyć inwestycję w terminie 5 miesięcy od podpisania umowy oraz zapewnia 60 miesięczny okres gwarancyjny na wykonane prace.


http://m.82-200.pl/2023/02/orig/beznazwy-1-9066.jpg