Czwartek, 30 maja 2024. Imieniny Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

Malborski Program Partnerstwa Lokalnego - rusza XVIII edycja

2021-04-01 08:51:20 (ost. akt: 2021-04-01 09:09:27)

Burmistrz Miasta Malborka ogłasza XVIII edycję konkursu na dotacje do lokalnych projektów realizowanych w ramach Malborskiego Programu Partnerstwa Lokalnego

O dotacje do lokalnych projektów realizowanych w ramach MPPL mogą ubiegać się grupy mieszkańców, komitety społeczne i organizacje pozarządowe.
Dotacje będą przyznawane na działania typu:
- zakładanie i modernizacja na terenie miasta Malborka skwerów, placów zabaw, zieleni przyulicznej, parków i innych działalności (w części należącej do Gminy Miejskiej Malbork);
- rekultywacja terenów przeznaczonych pod zieleń, remonty, urządzenie i budowa stanowiących własność Gminy Miejskiej Malbork obiektów publicznych lub użyczonych na rzecz Gminy Miejskiej Malbork celem wykorzystania dla potrzeb lokalnej społeczności;
- budowa i remonty drogowej infrastruktury technicznej- ulic, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych – w części należącej do Gminy Miejskiej Malbork;
- budowa i modernizacja obiektów infrastruktury sportowej.

Pula na sfinansowanie projektów w 2021 roku wynosi 200 000 zł. Maksymalna wysokość dotacji na jeden projekt nie może przekroczyć 30 000 zł. (70% wartości projektu).

Wkład własny musi stanowić min. 30% kosztów całego projektu i może być wniesiony w formie finansowej, rzeczowej i robocizny.
Termin rozliczenia dotacji upływa z dniem 15.12.2021.

Termin składania wniosków upływa z dniem 30 kwietnia 2021 roku. Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Malborka.
Formularze wniosków dostępne są w Urzędzie Miasta w Biurze Obsługi Interesanta, oraz na dole artykułu.

Szczegółowych informacji na temat programu udziela:
Małgorzata Majchrzak, pok. 236, tel. 55 629-04-18, e-mail: m.majchrzak@um.malbork.pl

Do pobrania:
- pakiet dla wnioskodawców