środa, 28 lutego 2024. Imieniny Ludomira, Makarego, Wiliany

Budynek przy Placu Słowiańskim 10 zmieni swoje oblicze w ramach rewitalizacji

2021-03-30 11:13:29 (ost. akt: 2023-02-10 11:15:30)

Informujemy o wyłonieniu wykonawcy rewitalizacji budynku przy Placu Słowiańskim 10. W Urzędzie Miasta 26 marca 2021 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego PRACE REMONTOWE ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO, STANOWIĄCEGO MIENIE KOMUNALNE, ZLOKALIZOWANEGO PRZY PLACU SŁOWIAŃSKIM 10 W MALBORKU”

Prace przeprowadzone zostaną w ramach projektu „Malbork na „+” – rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1 Kompleksowe Przedsięwzięcia Rewitalizacyjne – Wsparcie Dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Za wykonanie prac remontowych elewacji i dachu budynku mieszkalnego stanowiącego mienie komunalne (ul. Plac Słowiański 10) podlegających rewitalizacji odpowiedzialne będzie Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe BUD – EKO Jolanta Schreiber z Kwidzyna.

Koszt prac 184 972 brutto
Wybrany wykonawca zapewnia 60 miesięczny okres gwarancyjny na wykonane prace.

http://m.82-200.pl/2021/03/orig/placslowianski10-b-6949.jpg

http://m.82-200.pl/2023/02/orig/beznazwy-1-9066.jpg