Piątek, 3 lutego 2023. Imieniny Błażeja, Joanny, Telimeny

Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Malborka

2021-03-19 14:25:12 (ost. akt: 2021-03-23 08:25:31)
herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

Przewodniczący Rady Miasta informuje, iż w związku z rosnącą ilością zakażeń na COVID-19 oraz ze względu na ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa, po konsultacji z Burmistrzem odwołana zostaje XXXI sesja Rady Miasta Malborka, zaplanowana na dzień 25 marca 2021 r. W zamian planuję się zwołać sesję nadzwyczajną Rady Miasta Malborka o godzinie 13.00 (w trybie zdalnym).

Porządek XXXI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Malborka
(w dniu 25 marca 2021 roku godz. 13.00 w trybie zdalnym):
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian budżetu Miasta na 2020 rok – II zmiana, ref. Skarbnik M. Pilarska-Downar;
b) w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącym Malborskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Malborku, ref. M. Ostrowska Prezes MTBS;
c) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Miasta Malborka nieruchomości gruntowej, ref. K. Kostrzewa-Rzoska naczelnik wydz. RGP;
d) w sprawie zasad i trybu wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Malbork, ref. S. Starosta-Romańczuk nacz. wydz. SPS;
3. Zakończenie sesji.