Sobota, 1 kwietnia 2023. Imieniny Chryzamtyny, Grażyny, Zygmunta

XXXI sesja Rady Miasta Malborka

2021-03-17 11:51:15 (ost. akt: 2021-03-17 11:51:51)
herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

25 marca o godzinie 10:00 rozpocznie się XXXI sesja Rady Miasta Malborka. Transmisję z obrad będzie można oglądać pod adresem www.sesjemalbork.pl. Poniżej porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z międzysesyjnej pracy Burmistrza.
4. Sprawozdania komisji stałych Rady Miasta z działalności w 2020 r.
5. Zapytania i interpelacje radnych.
6. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian budżetu Miasta na 2020 rok – II zmiana, ref. Skarbnik M. Pilarska-Downar;
b) w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju
Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącym Malborskim Towarzystwie
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Malborku, ref. M. Ostrowska Prezes MTBS;
c) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Miasta Malborka nieruchomości
gruntowej, ref. K. Kostrzewa-Rzoska naczelnik wydz. RGP;
d) w sprawie zasad i trybu wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Miejskiej Malbork, ref. S. Starosta-Romańczuk nacz. wydz. SPS;
e) zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miasta Malborka do reprezentowania
Rady w Radzie Muzeum Miasta Malborka, ref. Dyrektor Muzeum D. Raczkowska;
f) zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Rady Muzeum Miasta Malborka,
ref. Dyrektor Muzeum D. Raczkowska.
7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
8. Komunikaty i wolne wnioski.
9. Zakończenie sesji.

W dniu 23 marca 2021 r. o godz. 13.30 w trybie zdalnym odbędzie się wspólne posiedzenie
Komisji Rady Miasta.