Sobota, 13 lipca 2024. Imieniny Danieli, Irwina, Małgorzaty

Powstanie projekt rewaloryzacji przestrzeni ul.Grunwaldzkiej oraz obszaru Placu 3 Maja

2021-03-11 14:35:14 (ost. akt: 2023-02-10 11:12:26)

8 marca w Urzędzie Miasta Malborka wyłoniono firmę, która będzie odpowiedzialna za projekt rewaloryzacji przestrzeni ulicy Grunwaldzkiej oraz obszaru Placu 3 Maja w Malborku w ramach projektu: „Malbork na „+” – rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka”. To pierwsza część inwestycji w tej części miasta.

Zgodnie z założeniami obszar będzie wykorzystywany na działania społeczno-kulturalne prowadzone przez społeczność lokalną. Przewiduje się także okresowe wykorzystywanie przestrzeni na usługi, np. tematyczne kawiarenki letnie lub pchli targ. Plac ma być miejscem spotkań mieszkańców, ale także miejscem organizacji niewielkich imprez osiedlowych, miejscem projektów społecznych i włączeniowych. To propozycje, które pojawiały się już w 2017 roku podczas warsztatów przeprowadzonych z mieszkańcami w ramach cyklu spotkań konsultacyjnych.

Wymieniona zostanie również nawierzchnia ulicy Grunwaldzkiej, gdzie znajduje się historyczny bruk, który docelowo powinien zostać odsłonięty i ponownie ułożony.

Wykonawcą projektu pierwszej części inwestycji została firma
DIOGENES STUDIO Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.
Część 1 - Rewaloryzacja przestrzeni ulicy Grunwaldzkiej oraz obszaru Placu 3 Maja w Malborku w ramach projektu: „Malbork na „+” – rewitalizacja historycznego
śródmieścia miasta Malborka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1 Kompleksowe Przedsięwzięcia Rewitalizacyjne – Wsparcie Dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Do wyłonienie zostanie jeszcze projektant 2 części zadania polegającego na zagospodarowaniu podwórek w kwartale ulic 17 Marca, Grunwaldzkiej, Jagiellońskiej, Żeromskiego.

http://m.82-200.pl/2023/02/orig/beznazwy-1-9066.jpg