Piątek, 2 grudnia 2022. Imieniny Balbiny, Ksawerego, Pauliny

Wybrano wykonawcę kolejnego budynku w ramach rewitalizacji (Jagiellońska 77-78)

2021-03-10 15:27:20 (ost. akt: 2021-03-10 16:27:01)
fot. google street view

fot. google street view

Urząd Miasta informuje o wyborze wykonawcy prac remontowych elewacji i dachu budynku mieszkalnego (Jagiellońska 77-78) w ramach programu rewitalizacji.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych elewacji i dachu budynku mieszkalnego stanowiącego mienie komunalne (ul. Jagiellońska 77) oraz w części Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości (ul. Jagiellońska 78), podlegających rewitalizacji w ramach programu „Malbork na „+” – rewitalizacja Historycznego śródmieścia miasta Malborka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1 Kompleksowe Przedsięwzięcia Rewitalizacyjne – Wsparcie Dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

W prowadzonym postępowaniu na realizację powyższego zadania wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę:
Rzemiosło Budowlane,
Arkadiusz Rawiński
z Gościszewa.


Koszt przedsięwzięcia to 318.000 zł brutto.