środa, 28 września 2022. Imieniny Libuszy, Wacławy, Wacława

W maju złożymy wnioski do Budżetu Obywatelskiego 2022, ale tylko drogą elektroniczną

2021-03-08 09:31:58 (ost. akt: 2021-03-08 12:24:08)

Zgodne z zatwierdzonym harmonogramem, od 1 do 31 maja br. można składać wnioski do Budżetu Obywatelskiego 2022. Ze względu na sytuację związaną z epidemią koronawirusa, podobnie jak w zeszłym roku wnioski można będzie składać tylko drogą elektroniczną.

Formularz w formie elektronicznej do wypełnienia bezpośrednio na platformie będzie dostępny na stronie Malborskiego Budżetu Obywatelskiego. Tu znajdą też Państwo informacje o zasadach, wytycznych, wynikach oraz mapę realizacji zadań.

W przypadku wątpliwości przy wypełnianiu i składaniu wniosków prosimy o kontakt pod nr tel. 55 629 04 03.

Na zadania tej edycji zaplanowano ponownie 500 tys. zł – 400.000 zł na Projekty Duże (do 200.000 zł) i 100.000 zł na Projekty Małe (do 25.000 zł).

Pomimo trudnych warunków i wielu obostrzeń, w zeszłym roku udało się zrealizować niemal wszystkie zwycięskie projekty. Jedyne zadanie, które zostało przełożone na ten rok, to „Piknik rodzinny – aktywny i bezpieczny wypoczynek”. Mamy nadzieję, że w 2021 r. spotkamy się na wspólnej zabawie podczas tego festynu.

Czym jest Budżet Obywatelski?
Budżet Obywatelski należy rozumieć jako formę konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z ogólnego budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań o charakterze lokalnym, które mieszczą się w kompetencji gminy.

Kto może wziąć udział?
W procesie Budżetu Obywatelskiego może uczestniczyć każdy mieszkaniec miasta Malborka, niezależnie od wieku.

Co można sfinansować?
W ramach Budżetu Obywatelskiego można sfinansować zadania, których realizacja leży w zakresie zadań własnych gminy, możliwych do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego. Proponowanym zadaniem może być każda inicjatywa obywatelska, która przyczyni się do poprawy warunków życia i funkcjonowania mieszkańców miasta Malborka, w szczególności zadanie takie jak:
- budowa, modernizacja lub remont elementu infrastruktury gminnej,
- działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, sportowym lub innym mającym na celu podniesienie jakości życia mieszkańców.

Harmonogram konsultacji:

01.05.2021 – 31.05.2021
Składanie przez mieszkańców propozycji inwestycji i zadań do budżetu na rok 2019 na wniosku będącym załącznikiem do uchwały Rady Miasta Malborka lub przez portal internetowy oraz akcja informacyjna o Budżecie Obywatelskim

01.06.2021 – 30.06.2021
Weryfikacja zgłoszonych projektów przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego

01.09.2021 – 12.09.2021
Spotkania z mieszkańcami, przedstawienie projektów, które zostaną poddane pod głosowanie, publikacja projektów na stronie internetowej miasta Malborka

01.09.2021 – 30.09.2021
Głosowanie mieszkańców w Urzędzie Miasta Malborka oraz na stronie internetowej,

do 08.10.2021

Przekazanie przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego Burmistrzowi Miasta Malborka wyników głosowania wraz z rekomendacją projektów do wykonania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021

Uchwała Rady Miasta Malborka z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia na terenie Miasta Malborka konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Miasta Malborka

Zarządzenie nr 46/2021 Burmistrza Miasta Malborka z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Miasta Malborka na 2022 r..

ZWYCIĘSKIE PROJEKTY BO 2016-2021

2016
Budowa oświetlenia ulicznego na ulicach Malinowskiego, Łasaka, Stamma, Konopackiej w Malborku Osiedle Słupecka II

Budowa i utwardzenie drogi ulice Hadyny, Ordonówny, Modrzejewskiej, Jaracza

Rewitalizacja Parku miejskiego przy ulicy Ciepłej i Łąkowej wraz z wykonaniem placu zabaw dla dzieci

2017

Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Kochanowskiego, Hadyny, Modrzejewskiej, Ordonówny, Jaracza, Stamma i Konopackiej (os. Słupecka II)

Przestrzeń rekreacyjno-sportowa Kałdowo

Park kieszonkowy "Południe"

2018

Projekty Duże

Oświetlenie ulicy Bolesława Krzywoustego i Plac Kazimierza Wielkiego w Malborku
Park kieszonkowy "Południe"- etap II

Budowa boiska typu "Orlik" ze sztuczną nawierzchnią oraz modernizacja boiska wielofunkcyjnego

Projekty Małe

"Street Workout Osiedle Południe-wykonanie nawierzchni pod zestawem do ćwiczeń

Piknik Rodzinny - Malborskie grilowanie

Bądź zdrów - 3 Miesięczna Metamorfoza

Parking rowerowy

Budowa 4 miejsc postojowych przy bloku mieszkalnym ul. Kotarbińskiego 4
Zakup flag narodowych

2019

Projekty Duże

PIKNIK PARK – miejsce do grillowania i piknikowania dla mieszkańców

Osiedlowe Centrum Aktywności – Osiedle Południe

Projekty Małe

Bezpieczna droga do przedszkola i szkoły – budowa przejścia dla pieszych przy ulicy Jagiellońskiej

Wieczorki taneczne w parku Miejskim – cykl letnich zabaw połączonych z nauka tańca towarzyskiego

Szkolenie pro obronne i strzelectwo sportowe dla młodzieży i dorosłych

Remont ulicy Widokowej (budowa)

2020

Projekty Duże


Modernizacja i powiększenie lodowiska

Dokończenie inwestycji związanej z modernizacją boiska typu orlik przy SP3

Sieć defibrylatorów AED może uratować życie

Projekty Małe

Trasy biegowe w Parku Miejskim oraz wzdłuż bulwaru nad Nogatem

„Malborskie krasnale” – instalacja w różnych miejscach figurek postaci związanych z historią miasta

System monitorowania jakości powietrza w Malborku

Powstanie oświetlenia przy ulicy Rolniczej

Piknik rodzinny – aktywny i bezpieczny wypoczynek (polana w parku miejskim) (do realizacji)

2021 (do realizacji)

Projekty Duże

Plac sportowo-rekreacyjny "Polana"

Powiększenie i modernizacja lodowiska

Projekty Małe
Letnie kino pod chmurką

Świąteczna iluminacja na ulicach Malborka

Przestrzenny napis "Malbork"

Zielone przystanki autobusowe