Piątek, 31 marca 2023. Imieniny Balbiny, Kamila, Kornelii

Muzeum Zamkowe w Malborku zainaugurowano projekt rewitalizacji Przedzamcza

2021-03-01 09:59:35 (ost. akt: 2021-03-01 10:08:34)
budynki Przedzamcza, częściowo zniszczone

budynki Przedzamcza, częściowo zniszczone

Muzeum Zamkowe w Malborku rozpoczyna realizację trzyletniego projektu "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych". Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 15 096 969,48 zł z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 2 664 171,09 zł budżetu państwa. Jest to już trzeci projekt realizowany z Funduszy Norweskich, MZM skorzystało więc z wszystkich ogłoszonych dotychczas edycji programu.

Projekt został zainaugurowany 26 lutego br. podczas konferencji prasowej on-line w malborskim zamku. Na konferencji odczytane zostało oświadczenie Wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosława Sellina, a założenia projektu i plany na jego realizację na spotkaniu przedstawili Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku dr hab. Janusz Trupinda , Zastępca Dyrektora ds. naukowo-konserwatorskich Agnieszka Kowalska i Zastępca Dyrektora ds. marketingu i administracji Beata Stawarska.

Jak informuje Muzeum Zamkowe, realizacja prac stanowić będzie kontynuację powojennej odbudowy i zaplanowana została zgodnie z wypracowanymi dotychczas w zespole zamkowym zasadami konserwatorskimi. W odbudowanych budynkach miejsce znajdą nowoczesne pracownie konserwatorskie, pracownia digitalizacji, biblioteka naukowa oraz centrum badań nad dziedzictwem pokrzyżackim.

Równolegle z pracami budowlanymi i konserwatorskimi realizowana będzie oferta edukacyjno-kulturalna, adresowana zarówno do osób zainteresowanych tematami ochrony dziedzictwa kulturowego, ale nie związanych z nimi zawodowo jak i specjalistów. Oferta jest dedykowana w znacznej mierze mieszkańcom regionu, często znającym już Zamek Średni i Zamek Wysoki, chętnym poznania muzealnego zaplecza – zaplecza badawczego, budowanego w miejscu dawnego zaplecza gospodarczego zamku.

- W 2018 roku wykonaliśmy projekt rewitalizacji całego obszaru i inaugurowany dziś projekt jest częścią tego przedsięwzięcia. Równolegle do inaugurowanego dziś projektu, będziemy się zajmować kościołem Świętego Wawrzyńca, jedną z najważniejszych świątyń znajdujących się na terenie zamku malborskiego, znajdującą się właśnie po zachodniej stronie Przedzamcza, w pobliżu rewitalizowanych budynków, którą chcemy przystosować do celów wystawienniczych. Interdyscyplinarne prace badawcze już trwają, za chwilę przystąpimy do prac konserwatorskich i jeżeli warunki pozwolą, zaadaptujemy to wyjątkowe wnętrze do celów wystawienniczych, przywracając mu historyczne znaczenie i odpowiednią rangę. W ten sposób w 2024 roku, oprócz zaplecza naukowo badawczego realizowanego w projekcie, którzy dziś oficjalnie zaczynamy, zyskamy także dodatkową przestrzeń wystawienniczą – poinformował Dyrektor Muzeum Zamkowego dr hab. Janusz Trupinda.

- Ważnym elementem projektu jest podnoszenie kompetencji kadry Muzeum Zamkowego w Malborku. Cel ten realizowany będzie poprzez zaplanowane szkolenia, w tym szkolenia realizowane wspólnie z norweskimi partnerami: Nordlandsmuseet Bødo i Bødo Kommune. Warto zwrócić uwagę, że Bødo Kommune, na którego terenie znajdują się głównie zabytki budownictwa drewnianego realizuje obecnie projekt badania klimatu zabytkowych wnętrz zaplanowany na 50 lat. Tak długa perspektywa pozwala na ocenę faktycznych zmian, które zachodzą w stanie obiektów zabytkowych oraz wpływu zmian klimatu na tego rodzaju obiekty - dodała Dyrektor Agnieszka Kowalska.

Po zakończeniu projektu, które nastąpi do 30.04.2024 r. poza uruchomieniem muzealnych pracowni rozpoczęta zostanie realizacja cyklicznego programu kulturalno-edukacyjnego, adresowanego głównie do mieszkańców regionu, skupionego na popularyzacji zagadnień związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego dawnego państwa zakonu krzyżackiego. Uruchomione zostaną dwie platformy cyfrowe, prezentujące zasoby Muzeum Zamkowego w Malborku, umożliwiające w szerokim zakresie poznawanie historii i zbiorów.

Informacja ze strony Muzeum Zamkowego w Malborku