Czwartek, 1 czerwca 2023. Imieniny Gracji, Jakuba, Konrada

Wybrany został wykonawca placu zabaw i punktu widokowego nad Nogatem

2021-02-23 15:04:39 (ost. akt: 2021-02-24 16:25:51)

Urząd Miasta informuje o wyborze oferty dotyczącej budowy placu zabaw wraz z punktem widokowym. Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm APIS POLSKA Sp. z o.o. i APIS Jadwiga Oziębło z Jarosławia.

http://m.82-200.pl/2021/02/orig/plac-6858.jpg
Inwestycja polega na zagospodarowaniu terenu na punkt widokowy z placem zabaw pn. „Budowa placu zabaw wraz z punktem widokowym” w ramach projektu: „Rozwój potencjału turystyki rekreacyjnej i turystyki wodnej w miastach Swietłyj i Malborku (Faza 2)" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

Plac zabaw powstanie na terenie przy Nogacie, na północ od linii kolejowej. Miejsce inwestycji z przeznaczeniem na plac zabaw i punkt widokowy oraz infrastrukturę wspierającą przewidziano przestrzeń o łącznej powierzchni 20 370 m2.

W ramach inwestycji zaplanowano rekreacyjno-wypoczynkowe urządzenia terenu dla rodzin, na które składa się plac zabaw z indywidualnymi zabawkami, tor rowerowy, bastion ziemny z wbudowanymi w skarpy funkcjami zabawowymi, zabawki edukacyjne, powstanie tam również tor wodny, labirynt z zieleni oraz punkt widokowy. W ramach inwestycji wykonana zostanie instalacja oświetlenia parku, instalacja wodociągowej z przyłączem. Zaplanowano również część spacerową: ciągi piesze i placyki o nawierzchni mineralnej i syntetycznej.


Koszt inwestycji to 4.587.369,49 zł

Wyłoniony wykonawca zobowiązuje się zapewnić pielęgnację zieleni w okresie min. 12 miesięcy od końcowego odbioru inwestycji.

http://m.82-200.pl/2021/02/orig/p1380787-6857.jpg
http://m.82-200.pl/2021/02/orig/p1380798-6859.jpg

http://m.82-200.pl/2021/02/orig/polska-6861.jpg
Its contents are the sole responsibility of City of Malbork and under no circumstances can be regarded as reflecting the position of the European Union, the MA or the Joint Technical Secretariat of the Poland-Russia CBC Programme 2014-2020.

Za treść artykułu odpowiada Miasto Malbork i w żadnym wypadku nie można uznać, że odzwierciedla stanowisko Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego programu CBC Polska-Rosja 2014-2020.